projekt nr 10

10. "Zielone boisko - radosne dzieciaki"


Lokalizacja

Zaproponowany projekt dotyczy montażu nawodnienia na istniejącym boisku rekreacyjno - sportowym przy ulicy Ostaszewskiego 7 w Krośnie.

Opis projektu

Zaproponowany projekt dotyczy montażu nawodnienia na istniejącym boisku rekreacyjno - sportowym przy ulicy Ostaszewskiego 7. Jest to nowo oddany, ogólnodostępny dla mieszkańców obiekt z zapleczem magazynowo sportowym oraz naturalnym pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej.  Podstawowymi elementami przygotowania terenu dla uczestniczących tam osób, jest koszenie i pielęgnacja istniejącej murawy. W celu podniesienia jakości świadczonych usług, niezbędnym jest montaż instalacji automatycznego nawodnienia boiska.  
Nawadnianie boiska piłkarskiego rozpatruje się indywidualnie dla każdego obiektu. Ze względu na różne rozmiary murawy wymagane jest dostosowanie systemu do potrzeb danego ośrodka sportowego. Optymalnym rozwiązaniem jest rozmieszczenie zraszaczy w rozstawie trójkątnej. Dzięki temu całe boisko jest równomiernie pokryte. Oczywiście do sprawnego działania całego systemu niezbędne jest odpowiednie źródło wody. Podczas projektowania instalacji wyspecjalizowane firmy pomagają w doborze systemu pompowego, który zasilał będzie system.
Efektem końcowym będzie sprawnie działające nawodnienie murawy, piękna gęsta trawa, wydłużony okres korzystania z naturalnego boiska oraz co najważniejsze, przez ostatnie sezony musiano niejednokrotnie ograniczać dostęp do boiska w wyniku np. wysuszenia, wypalenia ( żółknięcie ) murawy, co było niekomfortowym i nielubianym zabiegiem. Ten system będzie idealnym rozwiązaniem dla sprawnego i płynnego udostępniania boiska dla mieszkańców miasta

Uzasadnienie projektu

Nasuwa się pytanie czy nawadnianie jest konieczne?
Bez wątpienia nawadnianie, to konieczność. Razem z wodą do roślin dostarczany jest tlen, dzięki któremu może się ona prawidłowo rozwijać. Dodatkowo warto zauważyć, że w Polsce klimat jest dość kapryśny. Dlatego też w letnich miesiącach większość gleb szybko wysusza się i przestaje stanowić dobre podłoże do wzrostu roślin. Odpowiednie przygotowanie obiektu zachęca dzieci i młodzież do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, wspólnej rywalizacji z rówieśnikami, krzewieniu idei FAIR PLAY oraz co najważniejsze wpływa na propagowanie zdrowego stylu życia.
Poprawa infrastruktury i jakości to niewątpliwie bardzo ważny atut w propagowaniu sportu wśród mieszkańców.

Z w/w obiektu korzystają zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego "Guzikówka" Krosno, zrzeszającego około 150 zawodników i zawodniczek w wieku od 6 do 65 roku życia. W sezonie zasadniczym rozgrywane jest ok. 85 meczy, 150 treningów oraz innych tego typu imprez sportowo - rekreacyjnych a boisko służy mieszkańcom do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Boisko sportowe znajduje się w centrum ok. 7 tysięcznego osiedla Traugutta, a w połączeniu z nowo wybudowaną halą sportowo - widowiskową oraz boiskiem Orlikiem tworzy bardzo perspektywistyczne miejsce rekreacji dla mieszkańców osiedla i Miasta Krosno.

Zasady dostępności projektu

Obiekt ten dostępny jest codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00 (do zmierzchu). Warunkiem korzystania jest przestrzeganie regulaminu obiektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż instalacji nawodnienia40 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Utrzymanie4 000 zł

Projekt zaakceptowany.