projekt nr 25

25. Jawność sprzyja Krosnu


Lokalizacja

System komputerowy Urzędu Miasta Krosna

Opis projektu

Projekt zakłada zamówienie dodatkowej aplikacji dla systemu finansów-księgowego Urzędu Miasta Krosna, która automatycznie będzie przesyłała informacje publiczne dotyczące zawieranych przez Urząd umów do Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto zainstalowanie odnośnika przekierowującego do rejestru umów z oficjalnej strony UM Krosna.

Uzasadnienie projektu

Wprowadzenie publicznie dostępnego rejestru umów niesie ze sobą szereg korzyści.
Pierwsza: urzędnicy nie będą musieli przygotowywać oddzielnej informacji za każdym razem, gdy ktoś zwróci się do nich o udostępnienie zestawienia umów. Po prostu odpiszą, że rejestr dostępny jest w BIP. Będzie to oszczędność czasu pracy.
Druga: publiczny rejestr umów sprzyjał będzie większej przejrzystości pracy urzędu. Znikną plotki i spekulacje dotyczące zawieranych umów.
Trzecia: możliwe będzie porównywanie tego, jak różne jednostki samorządu wydają pieniądze. Jest to też niezbędne dla społecznej oceny pracy samorządu i do obywatelskiej kontroli wydatków publicznych.
Czwarta: świadomość, że rejestr umów jest łatwo dostępny działa profilaktycznie, bo urzędnicy są bardziej ostrożni w zarządzaniu środkami publicznymi.
Piąta: mieszkańcy mając dostęp do informacji o wydatkach miasta będą mogli łatwiej przygotowywać wnioski w kolejnych edycjach "budżetu obywatelskiego". W pierwszej edycji dla wielu osób problemem jest przygotowanie kosztorysu.

Mieszkańcy Krosna, a także inni obywatele zainteresowani informacją publiczną.

Zasady dostępności projektu

Ogólnodostępny poprzez strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Nie powien przekroczyć20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany