projekt nr 25

25. Jawność sprzyja Krosnu


Opis projektu

Projekt zakłada zamówienie dodatkowej aplikacji dla systemu finansów-księgowego Urzędu Miasta Krosna, która automatycznie będzie przesyłała informacje publiczne dotyczące zawieranych przez Urząd umów do Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto zainstalowanie odnośnika przekierowującego do rejestru umów z oficjalnej strony UM Krosna.

Uzasadnienie projektu

Wprowadzenie publicznie dostępnego rejestru umów niesie ze sobą szereg korzyści.
Pierwsza: urzędnicy nie będą musieli przygotowywać oddzielnej informacji za każdym razem, gdy ktoś zwróci się do nich o udostępnienie zestawienia umów. Po prostu odpiszą, że rejestr dostępny jest w BIP. Będzie to oszczędność czasu pracy.
Druga: publiczny rejestr umów sprzyjał będzie większej przejrzystości pracy urzędu. Znikną plotki i spekulacje dotyczące zawieranych umów.
Trzecia: możliwe będzie porównywanie tego, jak różne jednostki samorządu wydają pieniądze. Jest to też niezbędne dla społecznej oceny pracy samorządu i do obywatelskiej kontroli wydatków publicznych.
Czwarta: świadomość, że rejestr umów jest łatwo dostępny działa profilaktycznie, bo urzędnicy są bardziej ostrożni w zarządzaniu środkami publicznymi.
Piąta: mieszkańcy mając dostęp do informacji o wydatkach miasta będą mogli łatwiej przygotowywać wnioski w kolejnych edycjach "budżetu obywatelskiego". W pierwszej edycji dla wielu osób problemem jest przygotowanie kosztorysu.

Mieszkańcy Krosna, a także inni obywatele zainteresowani informacją publiczną.

Opis lokalizacji

System komputerowy Urzędu Miasta Krosna

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny poprzez strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Nie powien przekroczyć20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany