projekt nr 28

28. Biblioteka dla dzieci - miejsce edukacji i zabawy


Lokalizacja

Krosno, ul. Wojska Polskiego 41 /Oddział dla Dzieci Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej/

Opis projektu

Zadanie ma na celu doposażenie biblioteki dla dzieci o nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, a w efekcie zwiększenie atrakcyjności tej placówki dla młodych czytelników i rodziców. Pozwoli to na rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców Krosna, a jednocześnie podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć oraz poprawę standardów funkcjonowania tej biblioteki.

W ramach zadania zakupiony zostanie projektor wraz z laptopem i ekranem projekcyjnym, dywan multimedialny z zestawem gier edukacyjnych, drukarka 3D, tablety, 4 komputery All-in-One wraz z oprogramowaniem użytkowym, drukarka kolorowa A3, zestaw gier planszowych "rodzinnych", zakup nagłośnienia; odbędzie się również pięć spotkań z autorami książek dla dzieci i ilustratorami.
Doposażenie biblioteki o wymienionych sprzęt i materiały pozwoli na organizację systematycznych zajęć, spotkań i warsztatów dla grup zorganizowanych - od przedszkolaków po uczniów szkół podstawowych -  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Uzasadnienie projektu

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia kompetencji młodych mieszkańców Krosna w zakresie wykorzystania nowych technologii do nauki i zabawy, przy równoczesnym zachowaniu dostępu do tradycyjnych źródeł kultury m.in. książki drukowanej. Możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń pozwoli również na pokazanie zmieniających się form przekazu treści i metod prowadzenia zajęć edukacyjnych, które uczą i bawią. Podjęte działania będą miały zachęcać także do sięgania po książkę tradycyjną i pokazywać czytanie - w różnych formach - jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

Oddział dla Dzieci KBP został w ostatnim roku wyremontowany, pomieszczenie mają estetyczny wygląd, zachęcają do korzystania z zasobów. Jednak niewystarczająca ilość i jakość sprzętu multimedialnego, nie pozwalają na prowadzenie zajęć i spotkań dla dzieci na odpowiednim poziomie technologicznym, na miarę XXI wieku.

Realizacja tego zadania pozwoliłaby na zwiększenie dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz podniesienie jej jakości.

Odbiorcami działań realizowanych w ramach zadania będą głównie dzieci i młodzież od lat 3+, ale także rodzice, którym zaproponowane zostaną spotkania integracyjne oraz możliwość korzystania z rodzinnych gier planszowych

Zasady dostępności projektu

Projekt ma charakter otwarty i ogólnodostępny - w godzinach otwarcia biblioteki od 9.00 do 19.00, od poniedziałku do soboty.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

14 Komputery All-in-One wraz z oprogramowaniem12 000 zł
2Zestaw projekcyjny /projektor, ekran, laptop/10 000 zł
3Dywan multimedialny 12 000 zł
410 tabletów7 000 zł
5Drukarka 3D4 000 zł
6Zestaw nagłaśniający4 500 zł
7Drukarka kolorowa A31 800 zł
8Gry planszowe3 000 zł
9Spotkania autorskie5 000 zł
Łącznie: 59 300 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Koszty eksploatacji urządzeń i zakup materiałów eksploatacyjnych /tonery,filament/3 000 zł

Projekt zaakceptowany