Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Budowa Boiska do Beach soccera

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 585 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Krośnieński Pumptrack

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 800 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Zakup i montaż źródełek wody pitnej

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 52 200 zł

Wybrany do głosowania

5. Remont ulicy Prochownia - wymiana nawierzchni

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 263 440 zł

Wybrany do głosowania

18. Edukacyjny plac zabaw na Zielonym Wzgórzu

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 635 000 zł

Wybrany do głosowania

14. Remont ulicy Grunwaldzkiej

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 375 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Karpacki konwent gier i fantastyki KrosCon

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 19 800 zł

Wybrany do głosowania

9. ASTROBAZA KROSNO - obserwatorium astronomiczne

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 1 000 000 zł

Wybrany do głosowania

6. Zamiast się spinać, zacznij się wspinać

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 19 900 zł

Wybrany do głosowania

17. Sztuczna trawa na boisku osiedlowym przy ul. Piastowskiej nr 58 w Krośnie

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 170 000 zł

Wybrany do głosowania

19. "Pola elektromagnetyczne - niewidzialne zagrożenie. Edukacja i ochrona przed negatywnymi skutkami"

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 5 377,20 zł

Wybrany do głosowania

22. Międzypokoleniowa Świetlica Rekreacyjno-Terapeutyczna "Wielkie Serca - Mozaika Pokoleń"

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 457 500 zł

Wybrany do głosowania

12. “Sport łączy pokolenia” – modernizacja boiska ze sztuczną trawą na sportowy obiekt wielofuncyjny przy ul. Marii Konopinickiej 5

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 467 920 zł

Wybrany do głosowania

20. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym dla OSP Krosno Białobrzegi.

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 450 000 zł

Wybrany do głosowania

11. Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 577 960 zł

Wybrany do głosowania

10. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego”

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 929 000 zł

Wybrany do realizacji

8. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 1 000 000 zł

Wybrany do głosowania

16. Krosno Miasto Szkła ... i Muzyki :)

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 160 000 zł

Wybrany do głosowania

15. Żyję z wodą, podstawowym elementem wszystkiego- Dom z fontanną

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 783 000 zł

Wybrany do głosowania

7. KrosnOkieMłodych - Miejska Strefa Młodzieży w BWA Krosno

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

13. Mama, Tata i ODŻYWIANIE Przedszkolaka

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 18 000 zł

Wybrany do głosowania

21. Fontanna posadzkowa otwarta (in. chodnikowa)

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 350 000 zł

Wybrany do głosowania

23. Remont i modernizacja sauny Krosno ul. Wojska Polskiego

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 79 000 zł

Wybrany do głosowania

1. Budowa Siłowni pod Chmurką

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 28 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców Dzielnicy Polanka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 6 595 zł

Wybrany do głosowania

3. Piłka Nożna BEZPŁATNIE dla dzieci i młodzieży

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 10 600 zł

Wybrany do głosowania

13. Naprawa chodnika przy ul. Suchodolskiej polegająca na : 1) Przełożenie ok. 80 m2 kostki, 2) Obniżenie wystających studzienek 15 szt.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 22 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 79 000 zł

Wybrany do realizacji

8. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 19 536,50 zł

Wybrany do głosowania

9. Montaż lustra na niebezpiecznym zakręcie na ul. Władysława Reymonta

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 1 400 zł

Wybrany do realizacji

6. Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 68 805 zł

Wybrany do głosowania

11. Kwitnące Miasto

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 34 250 zł

Wybrany do realizacji

12. Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 110 000 zł

Wybrany do głosowania

29. Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i łączności.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

17. Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 13 515 zł

Wybrany do realizacji

14. Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 28 000 zł

Wybrany do realizacji

18. O ekologii po angielsku

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

4. Spotkania z grami bez prądu i nie tylko.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 19 980 zł

Wybrany do realizacji

19. Rodzinne Muzykowanie

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

16. Echoludki poszukiwane

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

15. Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 45 000 zł

Wybrany do głosowania

25. Utwardzenie terenu części działki 228/39

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 78 000 zł

Wybrany do głosowania

28. Montaż 2 lamp oświetleniowych boiska boiska osiedlowego przy ul. Piastowska 58 w Krośnie.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 13 000 zł

Wybrany do realizacji

24. Położenie nadkładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 70 200 zł

Wybrany do realizacji

21. Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 42 400 zł

Wybrany do realizacji

30. Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 125 200 zł

Wybrany do głosowania

22. Cykl wakacyjnych wydarzeń typu "Dzień Grilla", "Dzień Deserów", "Dzień Ostrej Papryczki Chili" na Rynku.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

23. Wakacyjne kino letnie dla dużych i małych

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

10. Szachy przy kawie i kakao

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt