projekt nr 13

13. Mama, Tata i ODŻYWIANIE Przedszkolaka


Lokalizacja

Przedszkola Miejskie na terenie Gminy Miasto Krosno:
-Przedszkole Miejskie nr 1
-Przedszkole Miejskie nr 2
-Przedszkole Miejskie nr 3
-Przedszkole Miejskie nr 4
-Przedszkole Miejskie nr 5
-Przedszkole Miejskie nr 8
-Przedszkole Miejskie nr 10
-Przedszkole Miejskie nr 11

Opis projektu

Program edukacji żywieniowej dla przedszkoli w nowoczesnej formie: warsztaty dla dzieci oraz platforma szkoleniowa online dla rodziców. Dlaczego taki sposób edukacji? Ponieważ programy profilaktyki żywieniowej i zdrowotnej ukierunkowane tylko na dzieci są nieskuteczne. Natomiast zaangażowanie rodziców w ten proces pozwala im stać się odpowiednimi modelami dla dzieci, przyjmując kluczową rolę w budowaniu ich zdrowych nawyków żywieniowych. Aby program edukacyjny był skuteczny i przyczynił się do wywołania trwałej, zdrowej zmiany stylu życia dzieci, należy uwzględnić dwa ważne elementy. Pierwszy, jakim jest zwiększenie ich świadomości i wiedzy, a następnie niezbędny jest drugi element, czyli ułatwienie wprowadzenia zmian zachowań poprzez wsparcie środowiska. To właśnie jasno wskazuje, że planując interwencje żywieniowe wśród dzieci, należy włączyć w ten proces rodziców. Wszystkie swoje nawyki i zachowania żywieniowe dziecko wynosi z domu poprzez baczną obserwację rodziców. Jedzenie nie powinno być rodzinnym polem bitwy tylko jednym z elementów zdrowego stylu życia. Podczas projektu rozprawimy się z mitami żywieniowymi, nauczymy planować posiłki dla całej rodziny oraz lepiej rozpoznawać symptomy głodu i sytości, co umożliwi wyeliminowanie problemu jedzenia emocjonalnego. Po wykładach inicjujących projekt rodzice i opiekunowie dostaną dostęp do platformy kursowej, gdzie będą mogli na spokojnie zapoznawać się z umieszczonymi tam materiałami. Cały kurs zostanie podzielony na moduły tematyczne. W każdym module znajdą się prezentacje oraz karty do pracy własnej. W czasie, gdy rodzice będą edukować się zdalnie poprzez platformę, dzieci odbędą warsztaty kulinarne w przedszkolach.
Etapy projektu:
1. spotkanie wstępne z rodzicami
2. faza działania – rodzice korzystają ze stworzonej platformy kursowej, gdzie znajdą wykłady w formie prezentacji, smaczne przepisy, ćwiczenia w formie kart pracy
3. warsztaty kulinarne dla dzieci w przedszkolu

Uzasadnienie projektu

Przedszkole jest dobrym miejscem do wdrażania edukacji żywieniowej oraz zdrowotnej. Nawyki związane z jedzeniem i stylem życia kształtują się w dzieciństwie i mogą utrzymywać się w późniejszym dorosłym życiu. W konsekwencji zachowania jakie nabędzie dziecko w okresie przedszkolnym, będą oddziaływać na jego przyszłe życie i zdrowie. A dlaczego prawidłowy sposób odżywiania jest tak ważny? Ponieważ zbilansowany jadłospis zapewnia niezbędne składniki odżywcze dla zdrowego rozwoju dziecka. Sytuacja, gdy tych składników odżywczych brakuje jest skorelowana w późniejszym okresie życia z występowaniem chorób cywilizacyjnych m.in. cukrzycy, nowotworów, zaburzeń lipidowych czy nadciśnienia oraz osiąganiem gorszych wyników w nauce. W przypadku dzieci nadmierna masa ciała pociąga za sobą również negatywne konsekwencje psychologiczne wynikające ze stygmatyzacji społecznej otyłych dzieci. Najczęściej będzie to niska samoocena i zaburzony obraz własnego ciała. A niestety polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Przyczyną, która w dużej mierze napędza to zjawisko jest brak skutecznej edukacji żywieniowej rodziców. Zbyt dużo mitów dotyczących żywienia dzieci jest powielanych w społeczeństwie, a za mało rzetelnych źródeł wiedzy. Dlatego nadszedł czas, by obalić te mity, przyjrzeć się składom produktów żywieniowych dla dzieci i wyposażyć rodziców w praktyczną wiedzę, dzięki której planowanie i przygotowywanie posiłków nie będzie już źródłem stresu i dezinformacji. Wspólne jedzenie, gotowanie to możliwość bliskich interakcji w rodzinie oraz miła forma spędzania czasu. W małych miastach brakuje specjalistów zajmujących się żywieniem dzieci, dlatego ten program może przyczynić się do zmian w tym zakresie. Wyborów żywieniowych nie ułatwia również łatwa dostępność przetworzonych produktów spożywczych czy marketing firm produkujących żywność dla dzieci. Jak rodzic ma odnaleźć się w tym świecie kaszek, chrupek, soczków i innych misiów żelków. Często problem nie leży w tym, że osoby dorosłe nie zdają sobie sprawy z ważności zdrowego odżywiania dla zdrowia, ale w tym, że nie stosują tej wiedzy w praktyce. Natomiast dzieci są bacznymi obserwatorami i wzorują się na nawykach rodziców, ich stylu życia i postawach oraz zwyczajach związanych z jedzeniem. To rodzice lub opiekunowie zapewniają jedzenie dla swoich dzieci i decydują o formie wspólnie spędzanego czasu. Jednak nisza, w której żyje dziecko to oprócz środowiska rodzinnego także środowisko rówieśnicze. Biorąc pod uwagę te czynniki łatwo można wywnioskować, że edukacja żywieniowa powinna być zapewniona na każdym etapie edukacji i przede wszystkim kierowana nie tylko do dzieci, ale przede wszystkim do ich rodzin. Skuteczna edukacja żywieniowa powinna być angażująca i prowadzona w nowoczesny sposób!

Projekt adresowany jest do dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli na terenie miasta Krosna oraz przede wszystkim do ich rodziców oraz opiekunów.

Zasady dostępności projektu

W dzisiejszych czasach cenną walutą jest czas. Aby program edukacji był skutecznym środkiem zmian zachowań żywieniowych musi być dostosowany do obecnych trendów w przekazywaniu wiedzy. Forma nauki poprzez platformę kursową umożliwia odbiorcą samodzielne zaplanowanie czasu korzystania z niej oraz dostępność bez ograniczeń. Chęć uczestnictwa w programie edukacyjnym jest dobrowolna. Przed przystąpieniem do programu przedstawiony zostanie regulamin obejmujący m.in. warunki uczestnictwa, którego akceptacja będzie konieczna, aby dołączyć do kursu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1opracowanie programu interwencji żywieniowej oraz materiałów edukacyjnych (przygotowanie m.in. prezentacji, przepisów, ćwiczeń) przez dietetyka klinicznego specjalizującego się w dietetyce pediatrycznej – koordynator projektu6 000 zł
2stworzenie platformy kursowej online2 500 zł
3prelekcje dla rodziców i warsztaty dla dzieci (dietetyk kliniczny/ psychodietetyk - płatne za godzinę 120 zł) ok. 60 h7 200 zł
4sprzęt i produkty na warsztaty oraz materiały reklamowe2 300 zł
Łącznie: 18 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach