projekt nr 2

2. Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców Dzielnicy Polanka


Lokalizacja

Dzielnica Polanka

Opis projektu

Zorganizujemy otwarte ścieżki biegowe w miejscach w których nigdy ich nie było. Wraz z modą na bieganie i coraz większym zatłoczeniem i zanieczyszczeniem centrum miasta, chcemy zaproponować dwa razy w tygodniu bezpłatne zajęcia sportowe na terenie naszego osiedla. Będziemy zajmować się organizacją i prowadzeniem zajęć, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uzasadnienie projektu

Nadrzędnym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krośnie, a w szczególności na terenie Dzielnicy Polanka, poprzez najprostszą i najpopularniejszą dziś formę aktywności sportowej - poprzez bieganie. Planujemy zorganizować treningi biegowe(90 zajęć )na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym stale wpisujący się w kalendarz ogólnodostępnych działań sportowych na Terenie Dzielnicy Polanka. Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większą liczbę osób, a tym samym zachęci więcej mieszkańców naszych osiedli do aktywnego spędzania czasu.

Mieszkańcy Miasta Krosna a w szczególności Dzielnicy Polanka

Zasady dostępności projektu

Zajęcia będą ogólnodostępne a o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie dla Trenera 90 zajęć x 55 zł i 50 Gr4 995 zł
2Promocja Treningów (wydruk plakatów) 200 szt X 8 zł1 600 zł
Łącznie: 6 595 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach