projekt nr 6

6. Zamiast się spinać, zacznij się wspinać


Lokalizacja

Sztuczna ściana wspinaczkowa w sali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 18

Opis projektu

Celem projektu jest propagowanie sportu wspinaczkowego wśród mieszkańców Krosna poprzez nieodpłatne udostępnienie sztucznej ściany wspinaczkowej w sali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie. Realizacja tego celu wymaga podjęcia następujących działań inwestycyjnych i organizacyjnych:

1) dostosowanie ściany wspinaczkowej do możliwości osób początkujących, w szczególności dzieci, polegające na zamontowaniu dodatkowych chwytów wspinaczkowych i zakupie dodatkowych uprzęży dla dzieci,

2) wykonanie obowiązkowego corocznego przeglądu technicznego konstrukcji ściany wspinaczkowej, aby mogła być dopuszczona do użytkowania

3) wykonanie obowiązkowego corocznego przeglądu zamontowanych automatów samohamownych do autoasekuracji, które umożliwiają korzystanie ze ściany osobom nie zaznajomionym z technikami asekuracji lub wspinającym się bez partnera.

4) zatrudnienie osób do obsługi ścianki wspinaczkowej, których zadaniem będzie dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie obiektu, nauka korzystania ze sprzętu wspinaczkowego oraz podstawowych technik wspinania i asekuracji, a także bieżąca kontrola stanu technicznego wyposażenia ściany (lin, uprzęży wspinaczkowych, chwytów, stanowisk asekuracyjnych).

Spodziewane efekty projektu:
- zwiększenie zainteresowania sportem wspinaczkowym wśród mieszkańców miasta w każdym wieku,
- rozwijanie u młodych ludzi pasji zapewniającej wszechstronny rozwój psychofizyczny, naukę kontrolowania emocji, koncentracji, odpowiedzialności itp.,
- rozwój i integracja środowiska krośnieńskich wspinaczy i miłośników gór

Uzasadnienie projektu

Wspinaczka to sport dla każdego, niezależnie od wieku i wrodzonych predyspozycji. Nieważne, czy wspinasz się w górach, skałkach, czy na sztucznej ściance, masz wieloletnie doświadczenie czy też dopiero zaczynasz swoją "skalną przygodę" - wspinanie na każdym poziomie zaawansowania daje mnóstwo satysfakcji, pozwala poczuć moc i pełnię życia (jak w chwili, gdy sięgasz do ostatniego chwytu na drodze, która jeszcze niedawno wydawała się niemożliwa do pokonania).
Wspinaczka to świetny sport dla dzieci i młodzieży. W niektórych krajach europejskich, np. we Francji, wspinaczka sportowa jest włączona do programu wychowania fizycznego w szkołach. Tam już dawno dostrzeżono jej ogromny potencjał wychowawczy na wielu płaszczyznach, takich jak:
- wdrażanie dzieci i młodzieży do systematycznej aktywności ruchowej, zapewniającej harmonijny rozwój psychofizyczny,
- kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji,
- kształtowanie poczucia własnej wartości,
- pokonywanie własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych,
- nauka efektywnego współdziałania w zespole,
- otwarcie się na nowe wyzwania i doświadczenia,
- kształtowanie postawy partnerskiej, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Dlaczego w Krośnie?
Nasze miasto leży u podnóży największego rejonu wspinaczki skalnej na terenie Podkarpacia i jednego z większych w Polsce - tzw. Skał Czarnorzeckich - a mimo to do zeszłego roku nie posiadało obiektu umożliwiającego wspinaczom trening w sezonie jesienno - zimowym i wprowadzanie nowych adeptów w arkana sportu wspinaczkowego. W takiej sytuacji osoby uprawiające ten piękny sport oraz te, które chciały rozpocząć swoją przygodę ze wspinaniem, nie miały żadnej możliwości realizacji swej pasji na terenie miasta. Wybudowana w roku 2018 sztuczna ściana wspinaczkowa w MZS nr 4 w Krośnie stworzyła możliwości rozwoju i propagowania tego sportu wśród mieszkańców. Udostępnienie jej szerokiemu gronu użytkowników wymaga jednak podjęcia wymienionych we wstępie działań inwestycyjno - organizacyjnych, które są konieczne, aby móc użytkować obiekt zgodnie z obowiązującymi standardami i normami bezpieczeństwa.

mieszkańcy Krosna - w szczególności dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe zainteresowane wspinaczką

Zasady dostępności projektu

Ściana wspinaczkowa będzie udostępniona mieszkańcom Krosna nieodpłatnie dwa razy w tygodniu w godzinach pomiędzy 17:00 a 19:00, przez 10 miesięcy w roku (z wyłączeniem okresu wakacji i przerw w działalności szkoły). Maksymalna liczba użytkowników mogących jednocześnie korzystać z obiektu to 20 osób. Nad organizacją i bezpieczeństwem zajęć będzie czuwać 2-osobowa obsługa (operatorzy ściany). Osoby wspinające się samodzielnie będą mogły korzystać ze ściany po podpisaniu stosownego oświadczenia. Osoby początkujące, w tym dzieci i młodzież, będą miały zapewnioną opiekę operatora ściany, obejmującą asekurację podczas wspinania "na wędkę", pomoc w korzystaniu z automatów samohamownych, a także naukę podstawowych technik wspinaczkowych i asekuracyjnych, niezbędnych do samodzielnego korzystania ze ściany.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Coroczny przegląd techniczny konstrukcji ściany wspinaczkowej1 500 zł
2Coroczny przegląd techniczny automatów samohamownych do autoasekuracji ( 2 szt.)3 200 zł
3Zakup dodatkowych chwytów wspinaczkowych dla dzieci ( 60 szt. )1 000 zł
4Zakup uprzęży wspinaczkowych dla dzieci ( 6 szt. )1 100 zł
5Zakup dodatkowego odcinka liny statycznej do asekuracji "na wędkę" ( 60m )300 zł
6Wynagrodzenie operatora ściany wspinaczkowej (40 zł/godz.) - 2 os. x 16 godz./miesiąc x 10 miesięcy = 320 godz./rok12 800 zł
Łącznie: 19 900 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach