projekt nr 18

18. Edukacyjny plac zabaw na Zielonym Wzgórzu


Lokalizacja

Przedszkole Miejskie nr 3 w Krośnie ul. Prochownia 4

Opis projektu

Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Krośnie przy ulicy Prochownia 4. Głównym celem tego pomysłu jest to aby zabawa była wielowymiarowa - zachęcała do eksperymentowania, inspirowała, angażowała wszystkie zmysły, rozwijała motorykę, a przede wszystkim zachęcała do zabawy dzieci i dorosłych. Edukacyjny plac zabaw ma być miejscem, na którym zainstalowane będą urządzenia do zabawy oraz nauki tj.:
- Tablice aktywności np. Eko - memory, które pozwolą najmłodszym odpowiedzieć na pytania: Jaki trop zostawia niedźwiedź? Jak wygląda liść brzozy?
- Urządzenia muzyczne np. grające trójkąty, dzwony rurowe, gongi tybetańskie itp. Dzięki tym urządzeniom dziecko uświadomi sobie, że cały świat wydaje dźwięki. Zabawi się z muzyka i stworzy z przyjaciółmi prawdziwą orkiestrę. Zagra na instrumentach wykonanych z różnych materiałów.
- Urządzenia do eksperymentowania np. Eko - kuchnia, zwana kuchnią błotną, to całoroczne, plenerowe urządzenie, w którym najmłodsi mogą na świeżym powietrzu pobawić się w swoją ulubioną zabawę, czyli gotowanie.
- Urządzenia mechaniczne np. koparka, która umożliwi chłopcom zostać operatorem koparki.
- Domki zabawowe z liczydłami
- Pojazdy zabawowe
- Zjeżdżalnie
- Huśtawki
- Altana na cele prac warsztatowych.
- Dodatkową atrakcją edukacyjnego placu zabaw będą: ścieżki sensoryczne wykonane na bazie materiałów naturalnych: szyszek, kamieni, drewna.

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa starego placu zabaw wraz z nadaniem mu nowej funkcji edukacyjnej, aby urozmaicić możliwość spędzania wolnego czasu. Obecny plac zabaw jest w bardzo złym stanie technicznym, czego potwierdzeniem są protokoły przeglądów BHP, a także protokół pokontrolny z nadzoru budowlanego. Urządzenia na skutek wieloletniego użytkowania uległy zniszczeniu, część została wyłączona z użytkowania ze względu na bezpieczeńśtwo dzieci. Aktualnie plac zabaw służy na potrzeby przedszkola, żłobka i lokalnej społeczności. przedstawiony projekt edukacyjnego placu zabaw ma na celu wzbudzenie wsród dzieci zainteresowania badaniem i eksperymentowaniem. ma uczyć najmłodszych wnioskowania, bo przecież najlepszym sposobem zaspokojenia ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dzieci. Rozwijając umiejętności krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych dziecka. Ważne jest, aby najmłodszym stworzyć możliwość manipulowania przedmiotami, samodzielnego zauważania prawidłowości związanych z ich działaniem oraz podejmowania prób ich wyjaśniania.

mieszkańcy Krosna

Zasady dostępności projektu

Edukacyjny Plac Zabaw na Zielonym Wzgórzu będzie ogólnodostępny. Miejsce to będzie pełniło również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców, dziadków. Pozwoli na zacieśnianie więzi, powstawaniu pozytywnych relacji. Plac zabaw przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyrównanie terenu10 000 zł
2Przygotowanie terenu i budowa ścieżek sensorycznych (200 m)25 000 zł
3Zakup wybranych urządzeń200 000 zł
4Remont schodów na plac zabaw30 000 zł
5Montaż barierek5 000 zł
6Wymiana nawierzchni na placu zabaw100 000 zł
7Wymiana ogrodzenia (demontaż starego ogrodzenia i elementów betonowych, wykonanie nowych ław fundamentowych i cokołów, zabetonowanie nowych słupków betonowych, wykonanie i zamontowanie dwóch bram i bramki bocznej, wykonanie ściany oporowej zabezpieczającej osuwanie się skarpy)250 000 zł
8Opracowanie projektu15 000 zł
Łącznie: 635 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1konserwacja ogrodzenia
2konserwacja nawierzchni bezpiecznych
3przegląd urządzeń zabawowych
Łącznie: 15 000 zł