projekt nr 16

16. Echoludki poszukiwane


Lokalizacja

SP nr 15

Opis projektu

Echoludek to uczeń szkoły podstawowej, który lubi śpiewać i śmiało wejdzie we współpracę z profesjonalnym, krośnieńskim chórem. Echoludek otrzyma wiele korzyści – będzie szkolił swoje umiejętności wokalne pod okiem wykwalifikowanych muzyków - wolontariuszy, koncertował wspólnie ze znanym Chórem Echo i uczestniczył w wielkim wydarzeniu jakim będzie nagranie płyty z okazji 75-lecia istnienia zespołu. Ale to nie wszystko. Z okazji jubileuszu, w ramach projektu, zaplanowano spotkanie z wybitnym, znanym w całej Polsce muzykiem, który opracuje dźwięki i teksty odpowiednie dla wykonania przez Echoludki. Ponadto, wyjątkową pamiątką dla wszystkich uczestników projektu będzie nagranie teledysku lub spotu.
Jak odnajdziemy Echoludki ? - Poprzez pokazowe spotkania chóralne, organizowanych przez muzyków - wolontariuszy, we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych w pierwszej kolejności jednak na osiedlu Traugutta.
Jak przygotujemy Echoludki do występów ? - Poprzez regularne zajęcia muzyczne oraz 3 dniowe warsztaty emisji głosu organizowane na osiedlu Traugutta.
Gdzie wystąpią Echoludki ? w RCKP, w Dzielnicowych Domach Ludowych oraz w krośnieńskim Domu Dziecka jak i Domu Pomocy Społecznej w Krośnie.
Głównym celem projektu jest muzyczna integracja międzypokoleniowa w mieście Krośnie. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę pielęgnowania muzycznej wrażliwości zarówno u dzieci, młodzieży. Ograniczenie ilości godzin lekcji artystycznych w szkołach podstawowych powoduje, że zanikają lub zostają stłamszone nasze naturalne czynności. Śpiew to najbardziej przystępna forma aktywności muzycznej mająca ogromny wpływ na ogólny rozwój człowieka, koncentrację, myślenie abstrakcyjne czy po prostu wyładowanie złych emocji, ukojenie czy wyciszenie.
Projekt zakłada wyłonienie grupy aktywnych, śpiewających Echoludków z klas od I do VIII z wszystkich krośnieńskich szkół podstawowych. Docelowo grono Echoludków będzie liczyło około 50 osób ( 50% miejsc będzie zarezerwowanych dla chętnych dzieci i młodzieży z osiedla Tragutta). Każdy Echoludek będzie mógł brać czynny udział w występach Chóru Echo w roku jubileuszu jak i kontynuować muzyczną współpracę z zespołem po zakończeniu projektu.

Uzasadnienie projektu

Jak wynika z badań naukowych, 98 procent populacji przychodzi na świat z predyspozycjami do tego, aby mieć słuch muzyczny. Środowisko, w którym wzrastamy, ma ogromny wpływ na nasz rozwój muzyczny. Jeśli w domu nie są podtrzymywane tradycje związane z muzykowaniem a w szkole nie traktuje się śpiewu jako dobrej zabawy tylko jako kolejny obowiązek, który jest oceniany, to w efekcie zanika potrzeba dzielenia się muzyką. Ważną przyczyną tego, że coraz mniej osób chce śpiewać jest po prostu brak okazji do wspólnego muzykowania. Projekt odpowiada na potrzebę zrzeszania się w celu praktykowania umiejętności śpiewu zarówno w grupie jak i solo. Sfinansowanie tego zadania z pieniędzy publicznych wpłynie na edukacje muzyczną dzieci i młodzieży z terenu Krosna w szczególności z osiedla Traugutta. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, uczniowie będą rozwijali swój intelekt, harmonijny rozwój emocjonalny oraz zdolności komunikowania się z drugim człowiekiem.  

Projekt adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów krośnieńskich szkół podstawowych z klas od I-VIII w szczególności z osiedla Traugutta.

Zasady dostępności projektu

Uczestnictwo w projekcie będzie możliwe dla wszystkich chętnych osób w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat. Ilość miejsc będzie ograniczona do 50. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z osiedla Traugutta. Tam również, odbędą się pierwsze chóralne lekcje pokazowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ŚPIEWNIKI500 zł
2PRZENOŚNY SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY2 000 zł
33 DNIOWE WARSZTATY EMISJI GŁOSU DLA 80 OSÓB5 000 zł
4NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY 5 000 zł
5NAGRANIE TELEDYSKU / SPOTU3 000 zł
6ORGANIZACJA KONCERTÓW2 500 zł
7KOSZTY ADMINISTRACYJNE 2 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach