projekt nr 20

20. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym dla OSP Krosno Białobrzegi.


Lokalizacja

OSP Krosno Białobrzegi.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup średniego samochodu gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemności minimum 2000 l dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi dla zwiększenia bezpieczeństwa p.poż. na terenie dzielnicy Białobrzegi jak i całego miasta Krosna.

Uzasadnienie projektu

Na dzień dzisiejszy jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w krośnieńskiej dzielnicy Białobrzegi posiada jedynie lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, który posiada zbiornik o pojemności 300 litrów wody, co nie pozwala na podjęcie działań gaśniczych na terenie dzielnicy i całego miasta. Realizacja projektu z pewnością poprawiłaby bezpieczeństwo p.poż. mieszkańców dzielnicy Białobrzegi oraz miasta Krosna. Ostatnie sytuacje na terenie miasta pokazują, że podczas pożarów muszą być dysponowane samochody z wodą z gmin ościennych, gdyż samochodów z wodą na terenie miasta jest zbyt mało. Samochód z wodą będzie garażowany w obecnym garażu OSP Krosno Białobrzegi, zaś nasz drugi samochód, który nie posiada wody, lecz świetnie spisuje się podczas powodzi zostanie zaparkowany w ocieplonym garażu blaszanym, który jednostka wykona swoimi siłami przy remizie OSP.

Bezpośrednio strażacy, pośrednio mieszkańcy miasta Krosna i regionu.

Zasady dostępności projektu

Samochód gaśniczy dostępny będzie dla strażaków, natomiast wszyscy mieszkańcy miasta Krosna będą pośrednio korzystać z ww. projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym min. 2000 L - 450 tys. zł.450 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt przeglądów i ubezpieczenia 2 000 zł
2Koszt paliwa użytego do działań ratowniczo-gaśniczych3 000 zł
Łącznie: 5 000 zł