projekt nr 12

12. “Sport łączy pokolenia” – modernizacja boiska ze sztuczną trawą na sportowy obiekt wielofuncyjny przy ul. Marii Konopinickiej 5


Lokalizacja

Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie oraz tereny przyległe należące do szkoły podstawowej.

Opis projektu

„Biegacz to nie ten, kto szybko biega. To ten, który nie ustaje w walce.” Marc Buhl
Uprawianie sportu i aktywny wypoczynek to niezbędny warunek dbałości o zdrowie oraz zachęta do wspólnego spędzania czasu dla całej rodziny czy grupy rówieśniczej. Uwzględniając potrzebę integracji środowiska i dbałości o kondycję fizyczną zarówno dzieci jak i dorosłych proponuję, aby w budżecie obywatelskim uwzględniono projekt modernizacji boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3 w dzielnicy Białobrzegi.
Dotychczasowe boisko ze sztuczną trawą jest atrakcją dla wąskiej grupy użytkowników, a z uwagi na wykorzystywanie obiektu przez cały rok i eksploatację trwającą 8 lat - wymaga gruntownej renowacji. Pomysłem, który umożliwiłby korzystanie większej liczbie użytkowników, w tym uczniom szkoły i ich rodzinom oraz mieszkańcom Krosna, jest zmiana funkcyjności obiektu.
Proponuję zamianę zniszczonej nawierzchni ze sztuczną trawą na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną oraz dodatkowym wyposażeniem.
Usytuowanie obiektu sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu przez całe rodziny, bo w obrębie terenu szkoły znajduje się bardzo często odwiedzany plac zabaw dla najmłodszych dzieci, "zielony zakątek" - nowo powstające miejsce odpoczynku i zajęć, obserwacji przyrodniczych w plenerze oraz parking. W pobliżu, przy Moście Białobrzeskim, znajduje się siłownia plenerowa, co wraz ze wzbogaconą ofertą sportową boiska stanowiłoby urozmaicony,rozmieszczony w niewielkiej odległości kompleks do realizacji aktywnych działań  i dla zróżnicowanych grup odbiorców.
Zmodernizowany obiekt sportowy przy szkole pełniłby funkcję boiska do różnych dyscyplin sportowych: koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, badmintona, piłki ręcznej i piłki nożnej oraz rywalizacji indywidualnych. Umieszczenie trybun na skarpie przylegającej do boiska sprzyjałoby organizacji zawodów oraz zapewnieniu miejsca dla kibiców i widzów, którego obecnie bardzo brakuje. Tak zorganizowana przestrzeń umożliwiałaby organizację sportowych imprez plenerowych dla szerszego kręgu odbiorców. Ponadto zainstalowanie stolików szachowych pomiędzy trybunami a ogrodzonym boiskiem umożliwiałoby grę w szachy również jako sposób zagospodarowania czasu oczekiwania na dzieci uczestniczące w treningu, jak też  spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Proponuję stworzyć w obrębie dotychczasowego parkingu, od bezpieczniejszej strony prywatnych zabudowań, zadaszone miejsca parkingowe dla rowerów, co będzie dodatkowym atutem dla wielu osób korzystających z tej formy ruchu.
Dbając o walory estetyczne przestrzeni boiska rewitalizacji trzeba poddać istniejącą zieleń (pielęgnacja, wycięcie chorych gałęzi drzewa), uzupełnić o nowe nasadzenia roślin i krzewów ozdobnych.
Tak zagospodarowana przestrzeń poprawiłaby jakość i komfort odbywających się na boisku szkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych, a dodatkowe oświetlenie obiektu przyczyniłoby się do wykorzystywania go przez dłuższy czas w ciągu doby.
Projekt przekwalifikowania boiska byłby potwierdzeniem słów, że nieustawanie w walce, czyli pobudzanie aktywności i dbałość o wzajemne relacje uczyni nas prawdziwymi biegaczami w wyścigu po zdrowie.

Uzasadnienie projektu

Boisko znajdujące się przy Szkole Podstawowej Nr 3, to obiekt ogólnodostępny. Nawierzchnia trawiasta jest zniszczona przez całoroczne użytkowanie, a utrzymanie, naprawa i konserwacja wymagają dużych nakładów finansowych. Naprawy bieżące doraźnie zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Boisko jest przeznaczone jedynie do gry w piłkę nożną, zmiana nawierzchni umożliwi uprawianie różnych dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, piłka ręczna, tenis ziemny) dla szerszego kręgu użytkowników. W pobliżu nie ma obiektów tego typu umożliwiających aktywne spędzanie czasu  przez dzieci (plac zabaw), młodzież i dorosłych (boisko, siłownia) w tak bliskim sąsiedztwie. Przekwalifikowanie możliwości użytkowania i doposażenie obiektu umożliwi pełniejsze wykorzystanie boiska zarówno dla działań wychowawczych i sportowych szkoły jak i dla potrzeb środowiska lokalnego.  Obiekt w kompleksie szkoły będzie sprzyjał integracji lokalnej społeczności, budowaniu wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywce, wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krosna. Takie zagospodarowanie przestrzeni umożliwi stworzenie w mieście miejsca na rekreację, uprawianie sportu, wypoczynek, co z pewnością uzupełni dotychczasowe działania Miasta w tym zakresie.

- mieszkańcy  miasta Krosna,
- uczniowie okolicznych szkół - wiek: 6 - 15 lat,
- dzieci z pobliskiego przedszkola.
- harcerze i zuchy z drużyny i gromady działających w Krośnie.

Zasady dostępności projektu

Boisko ogólnodostępne dla mieszkańców Krosna  z uwzględnieniem ciszy nocnej. Obiekt otwarty  na terenie szkoły, w centrum dzielnicy Białobrzegi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1utylizacja sztucznej trawy, przygotowanie podłoża pod powierzchnię poliuretanową113 220 zł
2nałożenie nawierzchni poliuretanowej, namalowanie linii do:koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna188 700 zł
3zakup i montaż: 4 kosze (2 na niższej wysokości), 2 słupki do siatkówki, 2 bramki10 000 zł
4zakup i montaż dwóch stolików do gry w szachy16 000 zł
5zakup i montaż krzesełek\trybun przy boisku60 000 zł
6zakup i montaż 2 koszy na śmieci2 000 zł
7zakup i montaż stojaków na rowery i zadaszenie8 000 zł
8montaż dodoatkowego oświetlenia i monitoringu 30 000 zł
9zakup drzew i krzewów na nasadzenie 10 000 zł
10dokumentacja projektowa30 000 zł
Łącznie: 467 920 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1oczyszczanie powierzchni3 000 zł
2wywóz śmieci 200 zł
3serwisowanie monitoringu500 zł
4bieżaca konserwacja1 000 zł
5zużycie prądu1 500 zł
Łącznie: 6 200 zł