projekt nr 19

19. "Pola elektromagnetyczne - niewidzialne zagrożenie. Edukacja i ochrona przed negatywnymi skutkami"


Lokalizacja

Obszar miasta Krosna

Opis projektu

Działania edukacyjne i prewencyjne w zakresie zanieczyszczenia środowiska sztucznymi polami elektromagnetycznymi, tzw. „elektrosmogiem”.
Zapoznanie Mieszkańców z pojęciem promieniowania elektromagnetycznego (PEM), zagrożeń z tym związanych oraz sposobami ograniczenia ich szkodliwego działania.
Działania:
1) Projekt ulotki, wydruk oraz rozpowszechnienie wśród Mieszkańców Miasta Krosna. Propozycja wyglądu ulotki w załączniku nr 1.
2) Utworzenie zakładki „ Elektrosmog” na stronie miasta www.krosno.pl. Możliwość pobrania ulotek, prezentacji oraz broszur (bezpłatna broszura – załącznik nr 2). Możliwość stworzenia w przyszłości mapy zawierającej położenia nadajników/stacji na terenie miasta.
3) Szkolenie zamknięte prowadzone przez specjalistę w zakresie pól elektromagnetycznych dla dyrektorów placówek edukacyjnych. Zamówienie prezentacji. Przekazanie ulotek do rozdysponowania rodzicom uczniów.

Uzasadnienie projektu

Brak świadomości na temat definicji pól elektromagnetycznych, ich głównych źródeł, wpływu na zdrowie oraz sposobów w jaki sposób można ograniczać osobistą ekspozycję na sztuczne pola elektromagnetyczne.

Ogół mieszkańców.

Zasady dostępności projektu

Projekt ogólnomiejski ukierunkowany na ochronę dzieci i młodzieży uzależnionej od telefonów z dostępem do Internetu poprzez transfer danych oraz Wi-fi. Edukacja rodziców, dyrektorów placówek edukacyjnych, pracowników służby zdrowia i administracji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt ulotki 35 zł/h - 15 x 35 zł525 zł
2Wydruk 15 000 sztuk, ulotka kolor, dwustronna2 400 zł
3Utworzenie zakładki „Elektrosmog” na stronie miasta www.krosno.pl
4Spotkanie szkolące: Konsultacje bioEMF-E.V.E. Paweł Wypychowski lub inny specjalista ds. PEM (koszt 143,50 zł za moduł 20 min). Zakup 5 modułów po 20 minut, przeprowadzone w trzech spotkaniach 2 152,20 zł
5Zakup prezentacji300 zł
Łącznie: 5 377,20 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach