projekt nr 11

11. Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.


Lokalizacja

Cmentarz w Krośnie Dzielnica Polanka - usytuowany pomiędzy ulicami Ks. J. Popiełuszki a ul. K. Baczyńskiego.

Opis projektu

Wykonanie chodnika pomiędzy drzewami na starej części cmentarza
Zakres robót:
- rozebranie istniejącego chodnika asfaltowego – 60 mb
- wykonanie koryta głębokości 25 cm dla podbudowy – 138 m2
- podbudowa warstwa dolna z tłucznia (grubość warstwy 15 cm) – 138 m2
- podbudowa warstwa górna z klińca (grubość warstwy 8 cm) –138 m2
- mechaniczne zagęszczanie podłoża podbudowy – 138 m2
- obrzeża betonowe 6x20 cm – 130 mb
- nawierzchnia z kostki brukowej typu Holland 6 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej – 138 m2
SZACOWANY KOSZT: 28200,00 zł

Modernizacja istniejącego ciągu pieszo-jezdnego od bramy przy ulicy Ks.J.Popiełuszki do bramy przy ulicy K. Baczyńskiego
Zakres robót:
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej – 75 m2
- wyprofilowanie nawierzchni na całej trasie
- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych, masa grysowo-żwirowa grubości 5 cm – 850 m2
SZACOWANY KOSZT: 51660,00 zł

Wykonanie ogrodzenia cmentarza od ul. K. Baczyńskiego wraz z bramą i furtką
Zakres robót:
- demontaż i wyzłomowanie istniejącego ogrodzenia – 117 mb
- wykonanie ogrodzenia z murkami z prefabrykatów, ogrodzenie panelowe, panel wysokości 150 cm, koloru czarnego, wysokość ogrodzenia wraz z podmurówką 175 cm – 112,50 mb
- wykonanie konstrukcji betonowej pod bramę dwuskrzydłową oraz furtkę z prefabrykatów betonowych z zalewanym rdzeniem stalowo-betonowym
- wykonanie bramy cmentarnej dwuskrzydłowej szerokości 350 cm,  konstrukcja bramy stalowa z wypełnieniem panelem
- wykonanie furtki na cmentarz szerokości 1,0 m, konstrukcja stalowa z wypełnieniem panelem
SZACOWANY KOSZT: 38100,00 zł
Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony wschodniej wraz z bramą i furtką od ul. Ks. J. Popiełuszki
- demontaż i wyzłomowanie istniejącego ogrodzenia – 80 mb
- prace pomiarowe w terenie, geodezyjne ustalenie granic
- wykonanie ogrodzenia z murkami z prefabrykatów, ogrodzenie panelowe, panel wysokości 150 cm, koloru czarnego, wysokość ogrodzenia wraz z podmurówką 175 cm – 80 mb
- wykonanie konstrukcji betonowej pod bramę dwuskrzydłową oraz furtkę z prefabrykatów betonowych z zalewanym rdzeniem stalowo-betonowym
- wykonanie bramy cmentarnej dwuskrzydłowej szerokości 350 cm,  konstrukcja bramy stalowa z wypełnieniem panelem
- wykonanie furtki na cmentarz szerokości 1,0 m, konstrukcja stalowa z wypełnieniem panelem
SZACOWANY KOSZT: 31800,00 zł
Utwardzenie 3 placów pod kontenery KP-7
Zakres robót:
- wykonanie koryta o wymiarach 4,5 x 3 m o głębokości 35 cm
- podbudowa z klińca i tłucznia grubości 28 cm zagęszczonego mechanicznie 13,5 m2
- ułożenie krawężników drogowych najazdowych 15 mb
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych typu JUMBO grubości 8 cm zasypanych kamyczkiem 13,50 m2
SZACOWANY KOSZT: 9600,00 zł
Zakup 3 szt kontenera KP-7
- pojemnik typu KP-7 zakryty, w wersji hakowo-bramowej
- konstrukcja z profili zamkniętych wykonana w ciągłych spawach
- pojemnik zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową w kolorze RAL 6002 zielony
- 6 otworów wrzutowych, po 3 z każdego boku z klapami
- pojemnik opróżniany poprzez otwieraną klapę boczną
SZACOWANY KOSZT: 19500,00 zł
Zakup i montaż 2 szt. stojaków rowerowych
SZACOWANY KOSZT: 2600,00 zł
Wykonanie miejsc postojowych na placu przy ul. Ks. J. Popiełuszki (poza terenem cmentarza)
SZACOWANY KOSZT: 360000,00 zł
Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony zachodniej
SZACOWANY KOSZT: 33500,00 zł
Wykonanie prac naprawczych studni wraz z zabezpieczeniem
SZACOWANY KOSZT 3000 zł

Uzasadnienie projektu

Cmentarz w Krośnie Polance wymaga pilnych prac remontowo-rewitalizacyjnych w zakresie infrastruktury z uwagi na to, iż jej obecny stan stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców odwiedzających groby swoich bliskich. Wykonane kilkadziesiąt lat temu alejki z nawierzchnią asfaltową, biegnące tylko przez część cmentarza, obecnie są mocno zużyte i poruszanie się po nich staje się niebezpieczne. Problemem dla mieszkańców przyjeżdżających samochodami, czy też rowerami, jest brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych oraz całkowity brak stojaków rowerowych, co powoduje, że mieszkańcy poruszają się rowerami  po cmentarzu a kierowcy parkują na ruchliwej ulicy. Pilnej wymiany wymaga ogrodzenie cmentarza z trzech stron, ponieważ jest mocno skorodowane i w wielu miejscach nie jest stabilne. Obecny wygląd i stan techniczny kontenerów na odpady pozostawia wiele do życzenia a ich  rozmieszczenie na cmentarzu jest przypadkowe tzn. zależne od firmy dostarczającej (raz stawiane są blisko grobów a innym razem przy bramie wjazdowej) dlatego istotny jest zakup nowych kontenerów oraz właściwe wyznaczenie i utwardzenie stałych miejsc na ich lokalizację. Z pewnością mieszkańcom Dzielnicy Polanka i Miasta Krosna zależy na należytym urządzeniu cmentarza jako miejsca szczególnego.
Projekt popierany przez Radę Dzielnicy Polanka.

Głównie mieszkańcy Krosna Polanki, oraz rodziny, których bliscy są pochowani na tym cmentarzu.

Zasady dostępności projektu

Zasady korzystania bez ograniczeń w godzinach otwarcia cmentarza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie chodnika pomiędzy drzewami na starej części cmentarza28 200 zł
2Modernizacja istniejącego ciągu pieszo-jezdnego od bramy przy ulicy Ks.J. Popiełuszki do bramy przy ulicy K. Baczyńskiego51 660 zł
3Wykonanie ogrodzenia cmentarza od ul. K. Baczyńskiego wraz z bramą i furtką38 100 zł
4Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony wschodniej wraz z bramą i furtką od ul. Ks. J. Popiełuszki31 800 zł
5Utwardzenie 3 placów pod kontenery KP-79 600 zł
6Zakup 3 szt kontenera KP-7 19 500 zł
7Zakup i montaż 2 szt. stojaków rowerowych2 600 zł
8Wykonanie miejsc postojowych na placu przy ul. Ks. J. Popiełuszki (poza terenem cmentarza)360 000 zł
9Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony zachodniej 33 500 zł
10Wykonanie prac naprawczych studni wraz z zabezpieczeniem3 000 zł
Łącznie: 577 960 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach