projekt nr 5

5. Remont ulicy Prochownia - wymiana nawierzchni


Lokalizacja

Odcinek ul. Prochownia od skrzyżowania z ulicami: Korczyńską, Niepodległości i Żółkiewskiego do skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha.

Opis projektu

Zadanie obejmuje remont nawierzchni ulicy Prochownia w Krośnie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Żółkiewskiego, Korczyńską i Niepodległości do skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha.
Niezbędne prace będą związane z wymianą górnej nawierzchni asfaltu, który jest w coraz gorszym stanie. Kierowcy wyjeżdżając pod górkę jadą lewą stroną ulicy, po której jest mniej dziur, kolein, czy pofałdowanego asfaltu.
Należy pamiętać, że droga ta zbiera ruch z wielu innych, mniejszych ulic dzielnicy, przez co jest jedną z ważniejszych dróg. Projekt został zgłoszony jako ogólnomiejski, ze względu na instytucje położone przy tej ulicy, a są to: Urząd Stanu Cywilnego, Przedszkole nr 3, Szkoła Podstawowa nr 8.

Uzasadnienie projektu

Zadanie to pomoże mieszkańcom dzielnicy i miasta w komunikacji. Wyremontowana droga doskonale wpisze się w budowę nowego układu komunikacyjnego dzielnicy Zawodzie. Po rozbudowie ul. Prochownia do Zielonej, przebudowie łącznika z ul. Spokojną oraz planowanej wymianie nawierzchni ul. Św. Wojciecha.

Mieszkańcy miasta, dzielnicy, rodzice dojeżdżający do szkół, mieszkańcy dojeżdżający do Urzędu, kościoła.

Zasady dostępności projektu

Ulica - droga publiczna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca) 1620,00m2 x 60,00zł/m2 = 97200,00zł - wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) 1620,00m2 x 60,00zł/m2 = 97200,00zł194 400 zł
2Powierzchnia remontu nawierzchni: 1620,00 m2 (długość ulicy 270,0m; szerokość 6,0m) Zakres robót: - frezowanie dwóch warstwa bitumicznych 2x4cm; 1620,00m2 x 40,0zł/m2 = 64800,00zł64 800 zł
3 - regulacja studzienek kanalizacyjnych 8szt. x 530,00zł = 4240,00zł 4 240 zł
Łącznie: 263 440 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach