projekt nr 23

23. Remont i modernizacja sauny Krosno ul. Wojska Polskiego


Lokalizacja

Pływalnia
38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 45a

Opis projektu

Modernizacja, remont i unowocześnienie sauny.
Projekt przewiduje:
1.remont jednej sauny –wymianę / odnowienie zniszczonych desek, remont pieca, który często się zawiesza i wymaga interwencji konserwatora, zakup klepsydry
2.likwidację drugiej sauny i wykonanie na jej miejscu małego pomieszczenia do relaksu z klimatyzacją i elementami groty solnej
3.wykonanie bardzo dużych tablic informacyjnych o zasadach korzystania z sauny

Zmniejszenie ceny lub wprowadzenie pakietu dla osób, które przychodzą wyłącznie do sauny –spędzają one więcej czasu w saunie –pomiędzy sesjami w saunie wypoczywają w strefie relaksu.

Uzasadnienie projektu

a) obecnie sauna przy opisywanym basenie jest w złym technicznie stanie
b) brak jest przestrzeni do wypoczynku
c) brak dużych, „rzucających się w oczy” informacji jak prawidłowo korzystać z sauny

Remont sauny, stworzenie przestrzeni do wypoczynku zwiększy ilość osób klientów. Do sauny będą również przychodzić osoby, które będą chciały korzystać tylko z sauny.

Informacje jak korzystać z sauny zwiększy świadomość klientów, jak korzystać poprawnie z sauny i jak lepiej dbać o zdrowie.

Odnowiona sauna będzie nowocześniejsza i poszerzy ilość miejskich obiektów pozwalających mieszkańcom Krosna dbanie o zdrowie.

-mieszkańcy miasta Krosna i okolicznych gmin.

Zasady dostępności projektu

-dostępność jak obiekt przed remontem

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont jednej sauny18 000 zł
2Likwidację drugiej sauny i wykonanie na jej miejscu małego pomieszczenia do rekalsu z klimatyzacją i elementami groty solnej 60 000 zł
3Wykonanie bardzo dużych tablic informacyjnych o zasadach korzystania z sauny1 000 zł
Łącznie: 79 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt eksploatacji groty solnej5 000 zł