projekt nr 13

13. Naprawa chodnika przy ul. Suchodolskiej polegająca na : 1) Przełożenie ok. 80 m2 kostki, 2) Obniżenie wystających studzienek 15 szt.


Lokalizacja

Dzielnica Suchodół, ul. Suchodolska (na całej długości)

Opis projektu

Naprawa chodnika polegałaby na zdjęciu kostki w zapadłych częściach chodnika (głównie przy studzienkach), uzupełnieniu podbudowy i ponownym ułożeniu kostki. W przypadkach koniecznych obniżenie studzienek o ok. 10 cm ok. 15 szt.

Uzasadnienie projektu

W chwili obecnej stan techniczny chodnika jest fatalny i zagraża bezpieczeństwu pieszych z uwagi na istniejące zapadliny oraz wystające studzienki. Niebezpieczeństwo występuje szczególnie wieczorem i nocą.

Mieszkańcy dzielnicy Sychodół

Zasady dostępności projektu

bez ograniczeń

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zdjęcie kostki, uzupełnienie podbudowy, ułożenie kostki 80 m2 x 200 zł16 000 zł
2Obniżenie studzienek 15 szt. x 400 zł6 000 zł
Łącznie: 22 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach