projekt nr 7

7. KrosnOkieMłodych - Miejska Strefa Młodzieży w BWA Krosno


Lokalizacja

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie przy ulicy Portiusa 4, samorządowa instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury /www.bwakrosno.pl/

Opis projektu

Chcemy wprowadzić miejsce, w którym krośnieńska młodzież będzie miała okazję spędzać twórczo czas na wielu płaszczyznach. W naszym mieście znajduje się wiele wyspecjalizowanych placówek, jednak z perspektywy młodego człowieka widać wyraźny deficyt przestrzeni  stricte "młodzieżowych". Otworzenie takiej strefy w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie przy ulicy Portiusa 4 będzie dla nas idealnym rozwiązaniem: w sercu miasta, z łatwym dostępem do szkół i placówek oświatowych. Jesteśmy członkami Młodzieżowej Rady Miasta Krosna. W przyszłości planujemy otworzenie klubu młodzieżowego. Do tego czasu BWA jest po pierwsze - dobrą alternatywą, po drugie - będzie tworzyć idealną symbiozę "kultury i młodzieży". Poprzez ten projekt chcemy uczyć się jak prowadzić inicjatywy młodzieżowe, realizować pomysły zgodnie z budżetem, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań szerokiego grona odbiorców. Po uzgodnieniu z Panią Dyrektor BWA, otrzymaliśmy zgodę żeby wyposażyć jeden pokój w instytucji na nasze potrzeby, który sprawdzi się jako strefa komfortowo-naukowa działająca cały tydzień. Drugim miejscem realizacji naszych działań będzie Pawilon Towarzyski, gdzie będziemy realizować różne wystawy i spotkania.
Zależy nam nie tylko na realizacji wydarzeń krótkoterminowych, ale na zaplanowaniu i zrealizowaniu programu wsparcia dla młodzieży w mieście i umożliwienie im wymyślenia i wdrożenia w życie ich autorskich pomysłów.

Co konkretnie chcemy zrobić?:

Po pierwsze - tworzymy Strefę Młodzieży w BWA, czyli zagospodarujemy pokój i przystosujemy go dla młodzieży (kanapy, fotele, stoliki - przestrzeń do nauki i wypoczynku)
Po drugie - tworzymy program działań stacjonarnych, kulturalnych - koncerty w kawiarni, spotkania, wieczory artystyczne, które będą odbywać się w Pawilonie Towarzyskim (na parterze BWA) - 12 wydarzeń w ciągu 2020 roku.
Po trzecie - przygotowujemy działania informacyjno - promocyjne dla młodzieży w mieście, których baza będzie w naszej strefie, same zaś projekty będzie realizować młodzież przy wsparciu naszym i BWA (chodzi tu o zaangażowanie szkół podstawowych i średnich z Krosna oraz studentów PWSZ, z których młodzież będzie zaproszona do wzięcia udziału w warsztatach, a ich kontynuacją będzie tworzenie projektów obywatelskich, społecznych, twórczych) - minimum 15 szkół, 10 wydarzeń, min. 300 uczestników bezpośrednich, a 3000 pośrednich.

Uzasadnienie projektu

W badaniach przeprowadzonych przez Kancelarię Szefa Rady Ministrów "Młodzi 2011" mowa jest o tym jak angażować młodych ludzi i wspierać ich "sprawczość", co robić by zachęcać ich do pracy na rzecz lokalnych społeczności, jak dawać odpowiedzialność w ich ręce. W zupełności zgadzamy się z wynikami badań: my także podjęliśmy się tworzenia projektu "Miejskiej Strefy Młodzieży" po pozytywnym finale projektu "Local Creators". Oznacza to, że czujemy i chcemy nadal czuć się potrzebni i ważni w mieście.
Z rozmów, które przeprowadziliśmy z naszymi rówieśnikami wynika, że młodzi ludzie nie mogą znaleźć przestrzeni do: spotkań z przyjaciółmi, spokojnej nauki, weekendowych dyskotek oraz spotkań edukacyjno - kulturalnych (koncerty, spotkania z osobowościami, spotkania tematyczne). Czują się często zagubieni i bez pomysłu na siebie. Wierzymy, że inwestowanie w młodych to przyszłość miasta, szczególnie nowoczesne miasto tego potrzebuje.  Chcemy, aby młodzi ludzie mieli dostęp do darmowej, klimatycznej, komfortowej przestrzeni do nauki, dodatkowo z dostępem do kultury. W naszym projekcie zabawa i edukacja w kulturalnym duchu idą ze sobą w parze. To pozwoli zmniejszyć tzw. nudę oraz potencjalną patologię, która niebezpiecznie szerzy się wśród młodzieży.  Jednocześnie poza Strefą i wydarzeniami kulturalnymi będziemy wspólnie uczyć się o tym jak pomysły wdrażać w życie. Zarówno my jak i zaproszone szkoły (poprzez młodzież jako swoich przedstawicieli) weźmiemy w udział w działaniach edukacyjnych (warsztatach i szkoleniach z realizacji projektów, motywacji, kreatywności, promocji i pozyskiwaniu środków finansowych). Po tym etapie młodzi zrealizują w przestrzeni miasta autorskie obywatelskie, społeczne i kulturalne inicjatywy. Wszystkie będą przemyślane i wspierane przez BWA (w tym finansowo, wykorzystując budżet obywatelski). W naszym przedsięwzięciu łączymy kilka ścieżek: zabawy, edukacji, odpoczynku, spraw obywatelskich. Zależy nam na dotarciu do minimum 15 szkół z których zaangażujemy w ciągu roku nie mniej niż 300 młodych ludzi do podjęcia wyzwania i zmierzenia się z wprowadzeniem w życie swojej autorskiej inicjatywy. Budżet Obywatelski, który będzie rozpisany na cały rok (a więc środki publiczne) pozwolą nam: odpowiednio zaplanować w czasie każde z przedsięwzięć, właściwie je wypromować prowadząc przy tym szeroko zakrojoną kampanię promocyjną, wesprzeć na każdym etapie talenty i pasje młodzieży w Krosna i okolic. Zainwestowanie w nas - młodych, pozwoli nam rozwinąć skrzydła. W przyszłości z pełniejszą i większą świadomością będziemy (współ)tworzyć nasze miasto.

Głównymi odbiorcami projektu są przede wszystkim ludzie młodzi w przedziale od 15 do 25 roku życia, ale nie tylko oni. Projekt łączy w sobie wiele cech, dzięki którym będzie trafiał do różnych odbiorców, obejmie swoim zasięgiem miasto i najbliższe okolice. Np. wydarzenia kulturalne zachęcą do udziału osoby nieco starsze lub dzieci/dorośli/seniorzy/obcokrajowcy mogą być ich uczestnikami, w zależności od pomysłu młodzieży na inicjatywy, które odbędą się w ciągu roku.

Zasady dostępności projektu

Udział w całym projekcie czyli: wejścia na wydarzenia, korzystanie ze strefy, szkolenia są bezpłatne. Korzystanie z przestrzeni naukowej wymagać będzie okazania legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W "Strefie" zawsze będzie osoba pełniąca dyżur. Godziny otwarcia dostosowane będą do specyfiki pracy Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, jednak jest to instytucja elastyczna, dopasowująca się do potrzeb odbiorców (czynna 7 dni w tygodniu, najczęściej od 7:00 - 18:00). Pawilon Towarzyski ma godziny otwarcia od 8:00 do 2:00 w nocy, więc należy zaznaczyć, że zasady korzystania zależą od specyfikacji konkretnego wydarzenia.  Realizację najważniejszych, kluczowych wydarzeń planujemy w trakcie weekendu, w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kanapa (wyposażenie Strefy, jednorazowy zakup)2 000 zł
2Regały na książki (wyposażenie Strefy, jednorazowy zakup)1 500 zł
3Fotele (wyposażenie Strefy, jednorazowy zakup)1 800 zł
4Oświetlenie (lampy, lampki) (wyposażenie Strefy, jednorazowy zakup)600 zł
5Stoliki do nauki (wyposażenie Strefy, jednorazowy zakup)400 zł
6Poduszki (wyposażenie Strefy, jednorazowy zakup)200 zł
7Koszt wydarzeń kulturalnych w Pawilonie Towarzyskim (średnio 12 wydarzeń w ciągu roku: koncerty, spotkania autorskie, itp.) - 1000 zł x 12 wydarzeń6 000 zł
8Akcja informacyjno - promocyjna całej inicjatywy i poszczególnych elementów składowych w tym wydruki materiałów promocyjnych, czas antenowy, spoty radiowe1 000 zł
9Honoraria dla osób prowadzących warsztaty i szkolenia dla młodzieży (dla min 300 osób, w min 15 szkołach, z 5 obszarów tematycznych + wsparcie tutorskie)3 000 zł
10Koszt realizacji inicjatyw młodzieży (minimum 10 zrealizowanych inicjatyw) 300 zł x 10 inicjatyw (np. koszt wydruków, koszt zakupów, gości, itp) 3 000 zł
11Koszty eksploatacyjne (woda, ogrzewanie, prąd, środki higieniczne, ubezpieczenia, transport, wypożyczenie, itp.)500 zł
Łącznie: 20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach