projekt nr 10

10. Szachy przy kawie i kakao


Lokalizacja

Dzielnicowy Dom Ludowy w Polance.

Opis projektu

„Szachy przy kawie i kakao” to propozycja spędzenia wolnego czasu dla dzieci, młodzieży ich rodziców, dziadków jak również osób samotnych. W spotkaniach szachowych będzie mógł uczestniczyć każdy chętny, który poprzez strategiczną grę planszową zamierza dobrze się bawić a przy okazji rozwijać zdolności analitycznego myślenia, zmysł twórczy, pamięć i intuicję. Głównym założeniem inicjatywy jest popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców dzielnicy Polanka.
Inicjatywa będzie odbywała się w Dzielnicowym Domu Ludowym przy udziale wykwalifikowanego instruktora szachowego. Na sali, zajęcia będą miały miejsce w chłodniejszych miesiącach a w okresie letnim w parku. W sumie zaplanowano 40 spotkań, każde po 3 godziny. Projekt zostanie zakończony rekreacyjnym turniejem szachowym. Do realizacji zadania zostanie wykorzystanych 10 kompletów szachownic i figur, zakupionych z dofinansowania FIO, które Stowarzyszenie Kogel Mogel otrzymało w 2018 r. W aktualnym projekcie, planuje się zakup 10 zegarów szachowych, stojaka edukacyjnego oraz innych, prostszych gier planszowych dla najmłodszych uczestników. Z uwagi na czas gry w szachy, który nie należy do krótkich, przewiduje się serwowanie kawy - dla dorosłych graczy i kakao - dla młodszych. Zakłada się, że z projektu będzie regularnie korzystało około 50 osób.
Działanie przyczyni się do budowania międzypokoleniowej integracji.

Uzasadnienie projektu

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi - kształci pamięć, umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy uczą również odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.
Badania ankietowe potwierdzają, że oceny szkolne dzieci grających w szachy są generalnie znacząco lepsze od innych uczniów (od 7% do 33 %). Szachy są więc nie tylko wyrafinowaną rozrywką intelektualną, ale także ogromną inwestycją w umysły.
Parlament Europejski doceniając powagę i znaczenie szachów w rozwoju dzieci, wydał w 2012 roku uchwałę wzywającą państwa członkowskie do wprowadzenia, do systemów oświaty programu obejmującego naukę gry w szachy. Zgodnie z zasadą, że człowiek uczy się przez całe życie a szachy to gra dla której wiek nie ma znaczenia, uznaje się że proponowane zajęcia będą odpowiednią ofertą dla szerokiego grona zarówno dzieci jak i seniorów. Społeczność której dotyczy inicjatywa, ma znikomą ilość propozycji spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań blisko miejsca zamieszkania.

Odbiorcami projektu będą dzieci, młodzież, dorośli w tym seniorzy. Planuje się utworzenie dwóch grup. Pierwsza DEBIUTANCI - dla osób które chcą nauczyć się gry od podstaw. Druga ZAWODNICY - dla osób które znają już zasady gry i chcą uczestniczyć w regularnych rozgrywkach sportowych
Debiutanci będą mieli okazje uczyć się gry dzięki lekcjom profesjonalnego nauczyciela a ZAWODNICY szlifować szachowe ruchy pod okiem doświadczonego trenera.

Zasady dostępności projektu

Projekt nie jest opatrzony szczególnymi kryteriami dostępu. Zadanie dedykowane jest wszystkim chętnym mieszkańcom dzielnicy Polanka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ZEGARY SZACHOWE3 000 zł
2STOJAK EDUKACYJNY500 zł
3PRODUKTY SPOŻYWCZE 2 000 zł
4WYNAGRODZENIE INSTRUKTORA 6 000 zł
5PLANSZÓWKI4 000 zł
6NAGRODY W TURNIEJU 2 000 zł
7MATERIAŁY BIUROWE500 zł
8ADMINISTRACJA 2 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach