projekt nr 17

17. Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa


Lokalizacja

Turaszówka, ul. Rzeszowska - działka 147/1

Opis projektu

Na działce 147/1 położona jest droga boczna od ul. Rzeszowskiej. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa ulega ciągłej erozji i wymaga systematycznych napraw.  
Aby wykonać nową nakładkę asfaltową należy przeprowadzić 2 etapy prac.
ETAP I - wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego. W ramach tego etapu należy zrealizować następujące prace:
1. Wykonać stabilizację cementem - 40-45 cm
2. Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm.
Po wykonaniu etapu I droga będzie nadawała się do użytkowania.

ETAP II - planowany do wykonania w kolejnym roku lub z puli środków przyznanych do dyspozycji Osiedla "Turaszówka" w ramach formuły 50/50, będzie polegał na:
1. Mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową
2. Rozścieleniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca gr. 4 cm
3. Rozścieleniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna gr. 4 cm

Uzasadnienie projektu

Wykonanie tej drogi na podbudowie stabilizowanej cementem zapewni jej trwałość na długi czas i ograniczy koszty remontów bieżących.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

Zasady dostępności projektu

Droga ogólnodostępna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Stabilizacja cementem - 40-45 cm (225 m2)7 650 zł
2Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm (225 m2)5 865 zł
Łącznie: 13 515 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach