Wybrany do głosowania

1 Aktywni mieszkańcy Osiedla Południe

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 12 800 zł

Wybrany do głosowania

2 Cafe Biblioteka - bezpłatna kawa i przestrzeń coworkingowa dla mieszkańców Krosna

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 16 700 zł

Wybrany do głosowania

3 Cykl wakacyjnych wydarzeń - "Dzień Grilla", "Dzień Deserów" na krośnieńskim Rynku.

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Edukacyjny Plac Zabaw Na Zielonym Wzgórzu

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 610 000 zł

Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Krośnie przy ulicy Prochownia 4. Głównym celem tego pomysłu jest to aby zabawa była wielowymiarowa - zach... więcej »

Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Krośnie przy ulicy Prochownia 4. Głównym celem tego pomysłu jest to aby zabawa była wielowymiarowa - zachęcała do eksperymentowania, inspirowała, angażowała wszystkie zmysły, rozwijała motorykę, a przede wszystkim zachęcała do zabawy dzieci i dorosłych.

Wybrany do głosowania

5 Karpacki konwent gier i fantastyki

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 19 800 zł

Wybrany do głosowania

6 Klub Sąsiedzki na Tysiąclecia - spotkania z grami bez prądu - games roomy

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 19 980 zł

Wybrany do głosowania

7 Krośnieńskie archiwum społeczne - historia mówiona krośnian

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 19 800 zł

Wybrany do głosowania

8 Książki na hamakach "Książkosfera"

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 65 000 zł

Wybrany do głosowania

9 Moja ulica - zielone salony na Starym Mieście

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Ogród doświadczeń

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 435 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 995 700 zł

Wybrany do głosowania

12 Powrót Kuriera 2021

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 45 600 zł

Wybrany do głosowania

13 Ratujmy Cmentarz w Polance.

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 561 000 zł

Wybrany do głosowania

14 Rowerem na boisko

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 448 920 zł

Wybrany do głosowania

15 Tańcz - Graj - Śpiewaj - Biegaj

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 18 500 zł

Wybrany do głosowania

16 Tężnia solankowa w Parku Jordanowskim

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 363 000 zł

Wybrany do głosowania

17 Zagospodarowanie terenów zadrzewionych na utworzenie zieleni urządzonej i wykorzystanie tego terenu do budowy tężni solankowej w II etapie.

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 1 000 000 zł

Wybrany do głosowania

18 Zapylacze w mieście - zagospodarowanie skweru dra Zygmunta Rogali Lewickiego przy ul. Grodzkiej

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 116 000 zł

Wybrany do realizacji

1 100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 10 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Aktywne Apartamenty

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Budowa placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 10 w Krośnie ul. ks.Decowskiego 9

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 110 574,10 zł

Wybrany do realizacji

4 Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 111 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Dobudowa 1 lampy parkowej w celu oświetlenia urządzeń napowietrznych do ćwiczeń sportowych i boiska osiedlowego.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 13 000 zł

Wybrany do realizacji

6 Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 38 200 zł

Wybrany do realizacji

7 Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 66 000 zł

Wybrany do głosowania

8 Kwitnące Miasto

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 37 250 zł

Wybrany do głosowania

9 Montaż słupków blokujących, oddzielających drogę od chodnika przed blokiem Podkarpacka 5

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 4 000 zł

Montaż słupków mających na celu uniemożliwienie wjeżdżania samochodem na chodnik znajdujący się bezpośrednio przed blokiem Podkarpacka 5.

Wybrany do realizacji

10 Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Osiedlowy plac zabaw dla dzieci

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 104 000 zł

Wybrany do głosowania

12 remont chodnika na ulicy Batorego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 104 000 zł

Wybrany do realizacji

13 Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 27 000 zł

Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wybrany do realizacji

14 Wykonanie 100 mb chodnika.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 110 000 zł

Wybrany do realizacji

15 Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt po weryfikacji: 29 070 zł

Wybrany do realizacji

16 Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 69 900 zł

Wybrany do głosowania

17 Wzrost bezpieczeństwa na Osiedlu TRAUGUTTA.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 104 000 zł

Wybrany do głosowania

18 Zielony skwerek na Osiedlu Południe

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

19 Zielony skwerek w Suchodole

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 17 000 zł

Odrzucony

- AEROSPACE - Tężnie Zawodzie

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 400 000 zł

Odrzucony

- Boisko dla dzieci przy starej szkole

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 280 000 zł

Odrzucony

- Budowa Boiska do Beach soccera

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 585 000 zł

Odrzucony

- Rozrywkowe Krosno - Imprezy Silent Disco, Wystawy, Wydarzenia

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Odrzucony

- Ścieżka rowerowo - trekingowa wokół lotniska

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 900 000 zł

Ścieżka spacerowo - rowerowa wokół lotniska. Zamknięcie pętli ścieżką

Odrzucony

- Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla mieszkańców Krosna przez ulokowanie obiektów małej architektury wzdłuż wałów przy Lubatówce

Charakter: Ogólnomiejski

Koszt: 57 500 zł

Odrzucony

- Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Ślączka w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 79 000 zł

Odrzucony

- Budowa chodnika przy ul. Ślączka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 70 000 zł

Odrzucony

- Droga nr 933, wzdłuż pasa ekologicznego od p. Brysia do p. Kikwicy

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Odrzucony

- Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Jeleniówka od nr 38 do nr 48

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 100 000 zł

Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na w/w odcinku drogi dojazdowej. Poprawa warunków życia i egzystencji. Wskazany odcinek drogi, jego nawierzchnia jest w bardzo z... więcej »

Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na w/w odcinku drogi dojazdowej. Poprawa warunków życia i egzystencji. Wskazany odcinek drogi, jego nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym: dziury, kałuże, błoto, itp. Nie można normalnie

Odrzucony

- Przebudowa drogi biegnącej bezpośrednio pod blokiem przy ul. Podkarpacka 5

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 125 000 zł

Odrzucony

- utwardzenie drogi gminnej na terenie ogrodu PANPRAMA w Krośnie przy ul. Okrzei 152

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 105 000 zł

Odrzucony

- Utwardzenie drogi gruntowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Koszt: 40 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt