projekt nr 8

8. Książki na hamakach "Książkosfera"


Lokalizacja

Park miejski przy ul. Karłowicza.

Opis projektu

Projekt obejmuje utworzenie zacisznego terenu, gdzie można będzie skorzystać ze zlokalizowanych tam hamaków i poczytać książkę pozostawioną np. w ramach akcji wymiany książek. Książki będą znajdować się w specjalnie przygotowanych domkach. Z miejsca będą mogli skorzystać dorośli, ale również rodziny z dziećmi, dla których zostanie przygotowane kilka domków do zabawy. W ramach rozpowszechniania czytelnictwa zostanie przygotowany również domek na książki z literatury dziecięcej.  Prace obejmować będą przygotowanie terenu - wyrównanie podłoża i wysiew trawy, zakup urządzeń w postaci: miejskich hamaków, domków na książki dla dzieci i dorosłych, certyfikowanych domków do zabawy dla dzieci oraz leżaków miejskich.  Ze względu na małą ilość interesujących miejsc odpoczynku w mieście, szczególnie w pobliżu natury, istnieje potrzeba utworzenia miejsca, w którym połączyć można będzie odpoczynek i przyjemność czerpaną z czytania. Strefa ta może stać się miejscem organizacji spotkań z autorami książek, prezentacji lokalnej twórczości, wieczorków poetyckich.

Uzasadnienie projektu

Projekt odpowiada na potrzebę kameralnego spędzania czasu w otoczeniu przyrody, łącząc jednocześnie potrzebę szerzenia czytelnictwa wśród mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy Krosna.

Zasady dostępności projektu

Pełna dostępność dla wszystkich mieszkańców miasta, bez ograniczeń godzinowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu 5 000 zł
2Hamaki miejskie 5 szt.25 000 zł
3Domki na książki 2 szt. 4 000 zł
4Domki do zabawy dla dzieci 2 szt.10 000 zł
5Dokumentacja techniczna15 000 zł
6Leżaki miejskie 3 szt.6 000 zł
Łącznie: 65 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przegląd urządzeń, prace remontowe 5 000 zł

Załączniki