projekt nr 13

13. Ratujmy Cmentarz w Polance.


Lokalizacja

Cmentarz w Krośnie Dzielnica Polanka - usytuowany jest pomiędzy ulicami Ks. J. Popiełuszki
a ul. K. Baczyńskiego na działkach 566/1 , 566/2 , 567 , 568 /1 , 568/2 , 561 , 562 , 565 .

Opis projektu

Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony południowej wraz z bramą i furtką (2 szt)  (ogrodzenie oddzielające cmentarz od ulicy K. Baczyńskiego)
– 205 mb (działki 566/1, 566/2, 565, 562, 561)
Zakres robót:
- demontaż i wyzłomowanie istniejącego ogrodzenia
- prace pomiarowe w terenie, geodezyjne ustalenie granic
- wykonanie ogrodzenia z murkami , ogrodzenie panelowe, panel wysokości 150 cm, koloru czarnego
- wykonanie konstrukcji betonowej pod 2 bramy dwuskrzydłowe oraz 2 furtki z prefabrykatów   betonowych z zalewanym rdzeniem stalowo-betonowym
- wykonanie 2 szt bramy cmentarnej dwuskrzydłowej szerokości 350 - 400 cm
- wykonanie 2 szt furtki na cmentarz szerokości 1,0 m
SZACOWANY KOSZT: 63.000,00 zł

Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony północnej (ogrodzenie oddzielające cmentarz  położony na działkach 565, 562, 561 i 567 od działek 564 i 563)
– 265 mb
Zakres robót:
- demontaż i wyzłomowanie istniejącego ogrodzenia
- prace pomiarowe w terenie, geodezyjne ustalenie granic
- wykonanie ogrodzenia z murkami , ogrodzenie panelowe, panel wysokości 150 cm, koloru czarnego
SZACOWANY KOSZT: 68.000,00 zł

Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony zachodniej 72 mb (tylko wzdłuż grobów działka 566/1)  
Zakres robót:
- demontaż i wyzłomowanie istniejącego ogrodzenia – 72 mb
- prace pomiarowe w terenie, geodezyjne ustalenie granic
- wykonanie ogrodzenia z murkami, ogrodzenie panelowe, panel wysokości 150 cm, koloru czarnego,
SZACOWANY KOSZT: 19.000,00 zł

Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony północnej wraz z bramą i furtką (2 szt)  (ogrodzenie oddzielające cmentarz od parkingu i od ul. Ks. J. Popiełuszki)
– 252 mb (działki 568/1 i 568/2)
Zakres robót:
- demontaż i wyzłomowanie istniejącego ogrodzenia
- prace pomiarowe w terenie, geodezyjne ustalenie granic
- wykonanie ogrodzenia z murkami , ogrodzenie panelowe, panel wysokości 150 cm, koloru czarnego
- wykonanie konstrukcji betonowej pod 2 bramy dwuskrzydłowe oraz 2 furtki z prefabrykatów   betonowych z zalewanym rdzeniem stalowo-betonowym
- wykonanie 2 szt bramy cmentarnej dwuskrzydłowej szerokości 350 - 400 cm
- wykonanie 2 szt furtki na cmentarz szerokości 1,0 m
SZACOWANY KOSZT: 72.000,00 zł

Remont - budowa chodnika o powierzchni 314 m2 od strony północnej na działce 566/2
Zakres robót:
- rozebranie istniejącego chodnika asfaltowego
- wykonanie podbudowy z tłucznia i klińca
- nawierzchnia z kostki brukowej typu Holland 6 cm układana na podsypce cementowo - piaskowej – 314 m2
SZACOWANY KOSZT: 86.000,00 zł

Remont - budowa chodnika o powierzchni 336 m2 od strony północnej w kierunku żelaznego krzyża i dalej na wprost i na boki od krzyża na działce 566/2
Zakres robót:
- rozebranie istniejącego chodnika asfaltowego
- wykonanie podbudowy z tłucznia i klińca
- nawierzchnia z kostki brukowej typu Holland 6 cm układana na podsypce cementowo - piaskowej – 336 m2
SZACOWANY KOSZT: 89.000,00 zł

Remont studni
SZACOWANY KOSZT: 3.000,00 zł

Wycinka drzew
SZACOWANY KOSZT: 30.000,00 zł

Wykonanie tabliczek sektorowych, napisów , planu cmentarza, ławeczek, tablicy z planem cmentarza, napisu nad bramą  i innych prac.
SZACOWANY KOSZT: 20.000,00 zł

Wykonanie 10 miejsc postojowych wewnątrz cmentarza 180 m2 -
SZACOWANY KOSZT: 36 000,00.

Wykonanie drogi dojazdowej od ul. Ks. J. Popiełuszki (działka 567) 375 m2
SZACOWANY KOSZT: 75 000,00.


Wykonanie powyższych prac poprawi bezpieczeństwo osób odwiedzających groby swoich bliskich, wpłynie na poprawę funkcjonalności i

Uzasadnienie projektu

Cmentarz w Krośnie Polance wymaga pilnych prac remontowo - rewitalizacyjnych w zakresie infrastruktury z uwagi na to, iż jej obecny stan stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców odwiedzających groby swoich bliskich. Wykonane kilkadziesiąt lat temu alejki z nawierzchnią asfaltową, biegnące tylko przez część cmentarza, obecnie są mocno zużyte i poruszanie się po nich staje się niebezpieczne. Problemem dla mieszkańców przyjeżdżających samochodami, czy też rowerami, jest brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych oraz całkowity brak stojaków rowerowych, co powoduje, że mieszkańcy poruszają się rowerami  po cmentarzu a kierowcy parkują na ruchliwej ulicy. Pilnej wymiany wymaga ogrodzenie cmentarza z trzech stron, ponieważ jest mocno skorodowane i w wielu miejscach nie jest stabilne. Obecny wygląd i stan techniczny kontenerów na odpady pozostawia wiele do życzenia a ich  rozmieszczenie na cmentarzu jest przypadkowe tzn. zależne od firmy dostarczającej (raz stawiane są blisko grobów a innym razem przy bramie wjazdowej) dlatego istotny jest zakup nowych kontenerów oraz właściwe wyznaczenie i utwardzenie stałych miejsc na ich lokalizację. Z pewnością mieszkańcom Dzielnicy Polanka i Miasta Krosna zależy na należytym urządzeniu cmentarza jako miejsca szczególnego.
Projekt popierany przez Radę Dzielnicy Polanka.

Głównie mieszkańcy Krosna Polanki, oraz rodziny, których bliscy są pochowani na tym cmentarzu.

Zasady dostępności projektu

Zasady korzystania bez ograniczeń w godzinach otwarcia cmentarza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony południowej wraz z bramą i furtką (2 szt) (ogrodzenie oddzielające cmentarz od ulicy K. Baczyńskiego) – 205 mb (działki 566/1, 566/2, 565, 562, 561) 63 000 zł
2Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony północnej (ogrodzenie oddzielające cmentarz położony na działkach 565, 562, 561 i 567 od działek 564 i 563) – 265 mb 68 000 zł
3Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony zachodniej 72mb (tylko wzdłuż grobów działka 566/1) 19 000 zł
4Wykonanie ogrodzenia cmentarza od strony północnej wraz z bramą i furtką (2 szt) (ogrodzenie oddzielające cmentarz od parkingu i od ul. Ks. J. Popiełuszki) – 252 mb (działki 568/1 i 568/2)72 000 zł
5Remont - budowa chodnika o powierzchni 314 m2 od strony północnej na działce 566/2 86 000 zł
6Remont - budowa chodnika o powierzchni 126 m2 od strony północnej w kierunku żelaznego krzyża na działce 566/2 89 000 zł
7Remont studni3 000 zł
8Wycinka drzew30 000 zł
9Wykonanie tabliczek sektorowych, napisów , planu cmentarza, ławeczek, tablicy z planem cmentarza, napisu nad bramą i innych prac.20 000 zł
10Wykonanie 10 miejsc postojowych wewnątrz cmentarza 180 m2 36 000 zł
11Wykonanie drogi dojazdowej od ul. Ks. J. Popiełuszki (działka 567) 375 m2 75 000 zł
Łącznie: 561 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach