projekt nr 1

1. Aktywni mieszkańcy Osiedla Południe


Lokalizacja

Sale sportowe na terenie miasta, ewentualnie inne sale, które mogą zostać udostępnione we wskazanych porach.

Opis projektu

Projekt obejmuje organizację zajęć sportowych dla mieszkańców miasta. Zajęcia dla seniorów w godzinach przedpołudniowych w grupie 10-15 os., popołudniu - zajęcia dla osób, które nie mogą uczestniczyć w godzinach przedpołudniowych - również grupa 10-15 osobowa. Inna forma zajęć dla obu grup, zróżnicowana pod względem wysiłkowym.

Uzasadnienie projektu

Wsparcie procesu aktywizacji ruchowej społeczności lokalnej.

Wszyscy mieszkańcy miasta.

Zasady dostępności projektu

Zajęcia dla seniorów - 2 razy w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, zajęcia dla pozostałych - 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem sali: 160 godzin w roku x 20 zł za godzinę 3 200 zł
2Zatrudnienie trenera - 4 godziny w tygodniu, przez cały rok: 160 godzin w roku x 60 zł9 600 zł
Łącznie: 12 800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach