projekt nr 15

15. Tańcz - Graj - Śpiewaj - Biegaj


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 4 w Krośnie. Aby miejsce to zaistniało w świadomości mieszkańców nie tylko jako szkoła, ale też miejsce edukacji kulturalnej,  niezbędne są fundusze. W ramach środków zapewnione będzie bezpłatne uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach i zajęciach kulturalno-edukacyjnych, a także zakupione zostaną niezbędne materiały umożliwiające realizację pomysłów. Projekt przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krosna oraz zintegrowania środowiska.

Opis projektu

Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, a także ułatwienie aktywnego udziału starszych i młodszych mieszkańców w życiu kulturalnym Krosna. Projekt zakłada warsztaty tematyczne przygotowywane przez instruktorów.  
1. W ramach muzycznych zajęć warsztatowych odbędą się:
A. Zajęcia wokalne dla dzieci i dorosłych ( marzec - lipiec, wrzesień - grudzień 2021 - 40 godz.).
B. Warsztaty ''BUM, BUM Orkiestra'' - zespołowa gra na niekonwencjonalnych instrumentach - Bum Bum Rurkach , tubach, zestawach dzwonków chimette, rogach mgłowych, djembach ( realizacja marzec - czerwiec, wrzesień - grudzień 2021 - 40 godz.)
2. Warsztaty taneczne - program obejmuje zajęcia z tańca i plastyki ruchu, działania kształtujące umiejętność wystąpień publicznych, rozwijające wyobraźnię i kreatywność , umiejętności i narzędzi umożliwiających podejmowanie lokalnych działań (marzec - lipiec, wrzesień - grudzień 2021 - 40 godz.) .
3. Piknik sportowy z "Biało - czerwonym biegiem na 100", w którym 100 osób przebiegnie 1 km (wspólnie 100 km) - październik 2021.
W czasie pikniku soliści i grupy muzyczne i taneczne zaprezentują wspólny program artystyczny.
Prowadzone warsztaty pozwolą nie tylko na rozwijanie indywidualnych umiejętności, odkrywania talentów, ale także na kształtowanie kompetencji społecznych – nauki pracy w zespole przy dążeniu do wspólnie wyznaczonego celu.
Zwieńczeniem naszej całorocznej pracy będzie nagranie płyty w profesjonalnym studiu nagraniowym na terenie Krosna. Takie doświadczenie będzie nieocenione dla osób zainteresowanych własnym rozwojem muzycznym. Pozwoli ono również osobom nieśmiałym zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, uwierzyć we własne możliwości.  
W działaniach zakładamy wydatki na zakup niezbędnych materiałów realizacyjnych ( instrumenty perkusyjne, rekwizyty, materiały plastyczno-techniczne), zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych oraz pokrycie wydatków związanych z realizacją pikniku (stroje, scenografia) i biegu (nagrody dla zwycięzców).

Uzasadnienie projektu

Projekt odpowiada na potrzeby bezpłatnej oferty sportowo - kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Krosna. Zajęcia wpisują się w koloryt lokalnego środowiska i sprzyjają jego integracji. Ich różnorodność i innowacyjność stanowi ciekawą propozycję dla odbiorców kultury w Krośnie. Istotą wszystkich działań projektu jest hasło :„jeśli chcesz, to możesz”, a udział w nich wynika z dobrej, nieprzymuszonej woli - to właśnie chcemy wykorzystać, by zaangażować wszystkie zdolności umysłowe uczestników. Wśród oczekiwanych rezultatów wymienić należy rozbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Bogata oferta wydarzeń związanych z kulturą i sportem ma szansę zaowocować zainteresowaniem sztuką, a wspólny taniec i biegi wpłyną na zdrowy styl życia. Najważniejszym elementem projektu jest nurt warsztatowy, który pomyślany został jako cykle spotkań, mających na celu nie tylko poszerzenie wiadomości i umiejętności muzycznych, dramowych, sportowych, ale także jako przestrzeń umożliwiająca otwarcie na emocjonalne potrzeby własne i drugiego człowieka - pozyskanie i zbudowanie zaufania oraz zwiększenie swojej wartości we własnych oczach i odbiorze grupy. Niezmiernie istotne są dla nas długofalowe korzyści w sferze interpersonalnej i społecznej, które osiągnąć możemy właśnie na drodze cyklicznych spotkań, podczas których możliwe stanie się wzrost zaufania i umiejętność współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odbiorcą projektu może być… każdy mieszkaniec Krosna od lat 5 do 105! Wystarczy chęć i zapał. Nasze "drzwi do kultury" stoją otworem dla młodszych i starszych, niepełnosprawnych, osoby wykluczone społecznie – chętnie przyjmiemy wszystkich, a naszym wspólnym mianownikiem stanie się szeroko pojęta kultura i sztuka.

Zasady dostępności projektu

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4  w którym odbędą się warsztaty jest dostosowany do osób z dysfunkcjami, pozwala na bezproblemowe dotarcie na organizowane zajęcia, a wyspecjalizowana kadra zapewni odpowiedni poziom merytoryczny zajęć oraz da poczucie bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały realizacyjne ( instrumenty perkusyjne (Dzwonki na tubach kolorowe chroma notes 27 - 1500zł, Zestaw Rurki Bum Bum duży - 650 zł, Tank Drum Hand pan Steel drum - 450zł, rekwizyty i elementy strojów - 1500zł, materiały plastyczno-techniczne - 900zł)5 000 zł
2Warsztaty artystyczne ( wokalne 40 godz., perkusyjne 40 godz., taneczne 40 godz.) - instruktorzy 120 godz. x 50 zł6 000 zł
3Nagrania w studio i edycja płyty4 000 zł
4Promocja ( gadżety, zestaw startowy biegu, plakaty, dyplomy )2 500 zł
5Nagrody dla zwycięzców biegu, medale 1 000 zł
Łącznie: 18 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach