projekt nr 18

18. Zapylacze w mieście - zagospodarowanie skweru dra Zygmunta Rogali Lewickiego przy ul. Grodzkiej


Lokalizacja

Skwer dra Zygmunta Rogali Lewickiego przy ul. Grodzkiej

Opis projektu

Zagospodarowanie skweru polegające na nasadzeniu roślinności miododajnej, utworzenie łąk kwietnych wraz z hotelami dla zapylaczy, wykonanie placu wypoczynkowego, montaż tabliczek informacyjnych.

Uzasadnienie projektu

Obecnie wskazany zieleniec pomimo, iż jest zadbany, nie pełni roli wypoczynkowej czy komunikacyjnej. Porośnięty trawą i kilkoma małymi drzewkami, zachęca do uporządkowania i wytyczenia alejek, stworzenia tematycznej łąki kwietnej będącej pożytkiem dla owadów pożytecznych, a poprzez montaż wygodnych ławek, stanie się miejscem do wypoczynku dla mieszkańców pobliskich osiedli. Dla urozmaicenia zieleńca proponuję montaż około 10 domków dla zapylaczy. Teren jest na tyle bezpiecznie oddalony od najbliższych domów, że owady nie będą stwarzały zagrożenia dla mieszkańców.

Mieszkańcy miasta

Zasady dostępności projektu

Korzystanie bez ograniczeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zagospodarowania terenu wraz z doborem roślinności.14 000 zł
2Przygotowanie terenu, wykonanie nasadzeń i montaż domków40 000 zł
3Materiały roślinne, hotele dla owadów, kora ogrodowa i mata25 000 zł
4Wykonanie ścieżek i montaż ławek, oświetlenia.30 000 zł
5Pielęgnacja7 000 zł
Łącznie: 116 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pielęgnacja nasadzeń, konserwacja domków dla zapylaczy11 000 zł

Załączniki