projekt nr 12

12. Powrót Kuriera 2021


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie m. Krosna. Na mapie zaznaczone sa przykładowe punkty. Prawdopodobnie jest jakiś limit i nie udało się oznaczyć wszystkich zaplanowanych lokalizacji, gdzie dostępny może być "Kurier Krośnieński".

Opis projektu

Ogólnodostepny informator dla mieszkańców, wykorzysujący nowoczesne technologie. "Brakujace ogniwo" wprowadzające społeczność Krosna w XXI wiek.
"Kurier Krośnieński" funkcjonował przez wiele lat, jako informacyjny dodatek samorządowy w prasie lokalnej skierowany do mieszkańców. W ubiegłym roku zniknał, wraz z likwidacją tygodnika "Nowe Podkarpacie".
"Kurier Krośnieński" zawsze był formą przekazywania informacji dla mieszkańców, zawierał też aktualne dane kontektowe, pomocne w załatwianu spraw urzędowych. W 2020 roku szczególnie odczuwalny był  brak takiej formy "miejskiego informatora", który mógłby zawierać np. informacje dotyczące zmian związanych z epidemiią COVID-19.
W zadaniu "Powrót Kuriera 2021" niezbędne będzie sfinansowanie publikacji miejskiego informatora w prasie lokalnej, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Ze względu na dostepność wskazana jest prasa bezpłatna, o dostepnym nakładzie w mieście Krośnie, nie mniejszym niz 5000 egzemplarzy. Może być też potrzebne rozprowadzenie "Kuriera" wewnętrznymi kanałami w miejskich instytucjach.
Spodziewanym efektem jest poprawa przepływu informacji w mieście, w tym kierowanej do seniorów. Równocześnie dzięki coraz szerszemu zastosowaniu smartfonów możliwe jest połączenie papierowej formy ze stronami internetowymi poprzez technologię QR Code. W miarę cyfryzacji społeczeństwa w przyszłości taka forma może okazać się już zbędna, jednak na obecnym etapie stanowi wypełnienie luki dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i informacyjnym. Niemniej powszechnie dostępna gazeta, zastepująca ulotkę, może zwrócić uwagę i skłonić czytelnika do odwiedzenia strony internetowej, której inaczej by nie odwiedził w cyfrowym szumie informacyjnym.

Uzasadnienie projektu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby związane z przepływem informacji pomiędzy Urzędem Miasta, a mieszkańcami. "Kurier Krośnieński" był realizowany przez kilkanaście lat, a jego likwidacja była związana z przyczynami niezależnymi od Miasta, dlatego proponuję jego powrót.
"Powrót Kuriera 2021" odpowiada na potrzeby informowania mieszkańców, w tym seniorów, ale za sprawą nowoczesnych technologii pozwala tak że promować korzystanie z Internetu i uzyskiwanie informacji o sprawach lokalnych za pośrednictwem smartfona.
Projekt "Powrót Kuriera 2021" przewiduje pilotażowe wprowadzenie ulepszonej, zmodernizowanej wersji "Kuriera Krośnieńskiego". Sednem projektu jest przekaz informacji ze strony Urzędu Miasta i Samorzadu Terytorialnego do mieszkańców, zatem powinien być sfinansowany z pieniędzy publicznych, podobnie jak "Kurier" realizowany w ubiegłych latach. Zastosowanie rozwiązania polegajacego na wykorzystaniu prasy bezpłatnej będzie stanowiło alternatywę dla ulotek. Dzięki publikowaniu "Kuriera" Urząd Miasta będzie mógł zaoszczędzić na wydawaniu ulotek o realizowanych działaniach i projektach, a które często są nieskuteczne, bowiem nie trafiają do mieszkańców leżąc w budynkach instytucji publicznych. Dysponując "Kurierem" Urząd będzie mógł także zaoszczędzić na publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej. Zamiast każdorazowego ponoszenia kosztu ogłoszenia, Urząd będzie mógł wykorzystać strony dostepne w ramach "Kuriera Krosnieńskiego". Projekt jest w pełni zasadny, ponieważ przewiduje bardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na informowanie mieszkańców i obniżenie kosztów po stronie Miasta. Strony "Kuriera" mogą zostać także wykorzystane do promocji projektów realizowanych przez gminę, w sytuacji gdy promocja jest warunkiem uzyskania dotacji.
Oparcie projektu o prasę bezpłatną i dołaczenie technologii QR Code spowoduje znaczne podniesienie efektów "Kuriera", w porównaniu do wersji z ubiegłych lat, która dostepna była wyłącznie w prasie płatnej i nie zawierała elementów łączących informację na papierze z Internetem.
"Powrót Kuriera 2021" to także sposób na ominięcie "cyfrowego szumu informacyjnego". Obecnie użytkownicy Internetu są dosłownie atakowani ogromną ilością informacji, w tym fałszywych, z różnych źródeł. Strona internetowa gminy, to jedno z ostatnich miejsc, które odwiedzają. "Kurier Krośnieński" stosujacy technologię QR Code może dotrzeć do tych użytkowników i zachęcić do skorzystania z miejskich informatorów i aplikacji w Internecie. Efektywność "Powrotu Kuriera 2021" będzie zatem większa niż poprzedniej formy "Kuriera Krośnieńskiego", bez wzrostu kosztów w porównaniu do zadania realizowanego w ubiegłych latach. Warto tu zaznaczyć, że w ubiegłych latach kwota podobna do przewidzianej na "Powrót Kuriera" była wydawana na publikację w prasie, której wiekszość nakładu trafiała poza Krosno.
W 2021 roku będzie mozna prześledzić jaki nastapił wzrost liczby odwiedzin stron UM Krosna i wzrost liczby osób korzystajacych z miejskich aplikacji. Na podstawie tych danych będzie można podjąć decyzję o zakresie i formie kontynuacji "Kuriera Krosnieńskiego".

Projekt jest ogólnomiejski, zatem odbiorcami będa mieszkańcy Miasta Krosna. Zadaniem "Kuriera" będzie uzupełnienie informacji kierowanych do mieszkańców innymi kanałami, w tym dotarcie do osób, które w mniejszym zakresie korzytsją z Internetu. Druga grupą odbiorców są osoby, które chętnie korzystają z nowoczesnych technologii, ale nie odwiedzają regularnie strony internetowej krosno.pl. Do tych osób kierowane będą informacje zawierające QR Code, zachęcajace do odwiedzenia strony gminnej poprzez smartfony. Celem projektu jest poszerzenie grona odbiorców wszelkich miejskich działań, stron i aplikacji np: "Nasze śmieci", "Naprawmy to", "Teleopieka dla seniora", dotyczących pomocy dla potrzebujących, czy programu "Czyste powietrze" i wielu innych.

Zasady dostępności projektu

Projekt "Powrót Kuriera 2021" jest ogólnodostepny dla wszystkich mieszkańców. Przewiduje udostępnienie na terenie miasta Krosna nie mniej niż 5000 tysiecy bezpłatnych egzemplarzy nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. "Kurier" będzie dostepny w instytucjach publicznych takich jak: budynki UM Krosna, CWOP, CIS, RCKP, BWA, Domy Kultury, biblioteki i szkoły, a ponadto w miejscach uczęszczanych i ogólnodostepnych, jak sklepy spożywcze, Szpital i przychodnie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dobór i przekazanie materiałów wskazanych do publikacji (dodatkowa praca Wydziału Promocji i Turystyki UM)2 400 zł
2Publikacja 24 edycji "Kuriera Krosnieńskiego" o objetości nie mniejszej niż 2 strony A3 w prasie lokalnej43 200 zł
Łącznie: 45 600 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach