projekt nr 18

18. Zielony skwerek na Osiedlu Południe


Lokalizacja

Teren zieleni przy skrzyżowaniu ulic Łukasiewicza i Paderewskiego.

Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie zieleńca znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Łukasiewicza i Paderewskiego. Zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia roślin – krzewów, bylin, traw. Rośliny niskie od strony skrzyżowania, wyższe kompozycje od strony kamienicy.

Uzasadnienie projektu

Cel: ubogacenie przestrzeni, poprawa estetyki otoczenia.

Mieszkańcy Osiedla Południe.  

Zasady dostępności projektu

Teren ogólnodostępny, otwarty.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu (zdjęcie darni, usunięcie płyt betonowych)4 000 zł
2Nasadzenie roślin (materiał + robocizna) 8 000 zł
3Pielęgnacja do końca sezonu 3 000 zł
Łącznie: 15 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pielęgnacja rabat1 500 zł

Załączniki