projekt nr 9

9. Moja ulica - zielone salony na Starym Mieście


Lokalizacja

Stare Miasto

Opis projektu

Uzupełnienie ulic w obrębie Starówki o elementy poprawiające estetykę, jakość użytkową dla mieszkańców i turystów, zachęcające do pieszego przemieszczania się po mieście:
- ustawienie donic z roślinnością do małej retencji wodnej, wykorzystujących wody opadowe z dachów kamienic, połączonych z parkletami.
Prace do wykonania:
- zakup elementów ogrodu deszczowego oraz ławek,
- podłączenie rynien do ogrodów deszczowych,
- w przypadku braku możliwości odprowadzenia nadmiaru wody na ulice - podłączenie ogrodów deszczowych do kanalizacji deszczowej,
- nasadzenie roślin.
Efekty:
- zwiększenie stref zieleni w obrębie Starówki,
- zwiększenie miejsc do odpoczynku dla mieszkańców i turystów,
- poprawienie estetyki miasta,
- spowolnienie spływu wód opadowych, co zmniejszy zagrożenie wystąpienia miejscowych podtopień w przypadku ulewnych deszczów.

Uzasadnienie projektu

1. Poprawienie estetyki miasta.
2. Utworzenie stref przyjaznych dla osób przebywających w obrębie Starówki (zieleń, obniżanie temperatury,  zwiększanie wilgotności, możliwość odpoczynku).
3. Wykorzystanie wód opadowych.
4. Spowolnienie spływu wód do kanalizacji deszczowej.

Wszyscy przebywający w obrębie Starówki, pośrednio właściciele lokali poprzez uatrakcyjnienie ogródków restauracyjnych w obrębie Starówki.

Zasady dostępności projektu

Korzystanie bez ograniczeń

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż donic i parkletów160 000 zł
2Nasadzenie roślinności40 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pielęgnacja nasadzeń i konserwacja urządzeń10 000 zł

Załączniki