projekt nr 14

14. Rowerem na boisko


Lokalizacja

Obiekt przy szkole podstawowej nr 3 w Krośnie, ulica Marii Konopnickiej 5

Opis projektu

Rowerem na boisko
Uprawianie sportu i aktywny wypoczynek to nie moda! To konieczność i przyjemność, z których zdają sobie sprawę dorośli i dzieci. A jeśli na miejsce wspólnie i „na sportowo” spędzanego czasu można dojechać rowerem – to atrakcyjność wzrasta. Ten projekt ma na celu dbałość o całość -  o swoją kondycję i kondycję roweru!Proponuję, aby w budżecie obywatelskim uwzględniono projekt modernizacji boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej Nr 3 w dzielnicy Białobrzegi w połączeniu z samoobsługową publiczną stają naprawy rowerów.
Dotychczasowe boisko ze sztuczną trawą jest atrakcją dla wąskiej grupy użytkowników, a z uwagi na wykorzystywanie obiektu przez cały rok i eksploatację trwającą 9 lat - wymaga gruntownej i kosztownej renowacji. Pomysłem, który umożliwiłby korzystanie większej liczbie użytkowników, w tym uczniom szkoły i ich rodzinom oraz mieszkańcom Krosna, jest poszerzenie funkcyjności obiektu.
Proponuję zamianę bardzo zniszczonej nawierzchni ze sztuczną trawą na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną oraz dodatkowym wyposażeniem w tym profesjonalna stacją do sprawdzania stanu technicznego rowerów.
Usytuowanie boiska sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu przez całe rodziny: na terenie szkoły znajduje się bardzo często odwiedzany plac zabaw dla najmłodszych dzieci, "zielony zakątek" - nowo powstające miejsce odpoczynku oraz parking. W pobliżu, przy Moście Białobrzeskim, znajduje się siłownia plenerowa, co wraz ze wzbogaconą ofertą sportową boiska stanowiłoby urozmaicony, funkcjonalny, rozmieszczony w niewielkiej odległości kompleks do aktywnych działań  dla dorosłych i dzieci.  
Zmodernizowany obiekt sportowy przy szkole pełniłby funkcję boiska do różnych dyscyplin sportowych: koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, badmintona, piłki ręcznej i piłki nożnej oraz rywalizacji indywidualnych. Umieszczenie trybun na skarpie przylegającej do boiska sprzyjałoby organizacji zawodów oraz zapewnieniu miejsca dla kibiców i widzów, którego obecnie bardzo brakuje. Tak zorganizowana przestrzeń umożliwiałaby organizację sportowych imprez plenerowych dla szerszego kręgu odbiorców. Ponadto zainstalowanie stolików szachowych pomiędzy trybunami a ogrodzonym boiskiem umożliwiałoby grę w szachy również jako sposób zagospodarowania czasu oczekiwania na dzieci uczestniczące w treningu, jak też  spędzania czasu przez dzieci, młodzież i seniorów.
Proponuję stworzyć w obrębie dotychczasowego parkingu, od bezpieczniejszej strony prywatnych zabudowań, zadaszone miejsca parkingowe dla rowerów, co będzie zachęcało do przyjazdu na rowerze i umożliwiało kontrolę techniczną rowerów.  Wielu uczniów i mieszkańców miasta korzysta z dotychczasowego boiska, ale nie ma odpowiedniego miejsca na pozostawienie rowerów.
Tak zagospodarowana przestrzeń poprawiłaby jakość i komfort odbywających się na boisku szkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych, a dodatkowe oświetlenie i monitoring obiektu przyczyniłby się do wykorzystywania go przez dłuższy czas w ciągu doby.
Projekt „Rowerem na boisko” umożliwiający przekwalifikowanie obiektu i ustawienie stacji rowerowej wpisywałby się w promocję komunikacji rowerowej w naszym mieście.

Uzasadnienie projektu

Boisko znajdujące się przy Szkole Podstawowej Nr 3, to obiekt ogólnodostępny. Nawierzchnia trawiasta jest zniszczona przez całoroczne użytkowanie, a utrzymanie, naprawa i konserwacja wymagają stałych, bardzo dużych nakładów finansowych. Naprawy bieżące doraźnie zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Boisko jest przeznaczone jedynie do gry w piłkę nożną, zmiana nawierzchni umożliwi uprawianie różnych dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, piłka ręczna, tenis ziemny) dla wielu użytkowników. W pobliżu nie ma obiektów tego typu umożliwiających aktywne spędzanie czasu  przez dzieci (plac zabaw), młodzież i dorosłych (boisko, siłownia) w tak bliskim sąsiedztwie. Przekwalifikowanie możliwości użytkowania i doposażenie obiektu umożliwi pełniejsze wykorzystanie boiska zarówno dla działań wychowawczych i sportowych szkoły jak i dla potrzeb środowiska lokalnego.  Obiekt w kompleksie szkoły,dotychczas często odwiedzany przez mieszkańców, będzie sprzyjał integracji lokalnej społeczności, wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, rozwojowi kultury fizycznej.Samoobsługowa stacja naprawcza przy boisku usytuowana będzie w dogodnym dla użytkowników miejscu i przy szlaku rowerowym uczęszczanym przez krośnian. Byłby to ważny punkt – niezbędny dla rowerzystów i potrzebny dla dużej grupy uczniów i rodziców przyjeżdżających do szkoły na rowerach.  Takie zagospodarowanie przestrzeni umożliwi stworzenie w mieście miejsca na rekreację, uprawianie sportu, wypoczynek, bezpieczeństwo komunikacyjne, co skutecznie może uzupełnić dotychczasowe działania Miasta w tym zakresie.

- mieszkańcy  miasta Krosna,
- uczniowie okolicznych szkół - wiek: 6 - 15 lat,
- dzieci z pobliskiego przedszkola.
- harcerze i zuchy z drużyny i gromady działających w Krośnie.

Zasady dostępności projektu

Boisko ogólnodostępne dla mieszkańców Krosna  z uwzględnieniem ciszy nocnej. Obiekt otwarty  na terenie szkoły, w centrum dzielnicy Białobrzegi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1utylizacja sztucznej trawy, przygotowanie podłoża pod powierzchnię poliuretanową 150 000 zł
2nałożenie nawierzchni poliuretanowej, namalowanie linii do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej 97 920 zł
3zakup i montaż: 4 kosze (w tym 2 na niższej wysokości), 2 słupki do siatkówki, 2 bramki 10 000 zł
4zakup i montaż dwóch stolików do gry w szachy 16 000 zł
5zakup i montaż krzesełek\trybun przy boisku 35 000 zł
6zakup i montaż 2 koszy na śmieci 2 000 zł
7zakup i montaż stojaków na rowery i zadaszenie 8 000 zł
8montaż dodatkowego oświetlenia i monitoringu 90 000 zł
9zakup i montaż samoobsługowej stacji rowerowej10 000 zł
10 dokumentacja projektowa 30 000 zł
Łącznie: 448 920 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1oczyszczanie powierzchni 3 000 zł
2wywóz śmieci 200 zł
3serwisowanie monitoringu 500 zł
4bieżąca konserwacja 1 000 zł
5zużycie prądu 1 500 zł
Łącznie: 6 200 zł