projekt nr 17

17. Zagospodarowanie terenów zadrzewionych na utworzenie zieleni urządzonej i wykorzystanie tego terenu do budowy tężni solankowej w II etapie.


Lokalizacja

szkic w załącznikach

Opis projektu

Prace z utworzeniem parku na osiedlu na  terenie dawnego wysypiska śmieci przesuwają się kierunku bliżej nieokreślonego czasookresu. Wzrost nowo zasadzonych drzew też wymaga długiego okresu  wzrostu a na wskazanym terenie rosną już duże drzewa. Teren wymaga oceny dendrologicznej rosnących tam drzew, odkrzaczenia, nasadzenia nowych drzew i krzewów, wykonanie koncepcji urządzenia na tym terenie  zieleni wraz z alejkami i oświetleniem oraz przygotowanie miejsca do budowy tężni solankowej .Alejki należy wykonać metodą nasypową  z elementami odprowadzającym wody opadowe (w załącznikach- zdjęcia tego typu alejek).Opcjonalnie teren ten można skomunikować z ulicą A .J .Ostaszewskiego od strony Osiedla i ul.F.Żwirki i S.Wigury poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z masy asfaltowej wzdłuż ogrodzenia boiska sportowego łączącej te dwie ulice spełniającej również funkcję pieszego ciągu  komunikacyjnego oraz rozszerzenie o wykonanie chodnika z kostki brukowej  wzdłuż ogrodzenia boiska po drugiej stronie. Ciągi te należy doświetlić parkowymi punktami świetlnymi. Niezbędny będzie  w tym miejscu monitoring wizyjny z perspektywy budowy tężni solankowej. Wg strategii rozwoju miasta Krosna w każdej dzielnicy i osiedlu powinny być parki lub obszary zieleni urządzonej. Na tak dużym osiedlu niestety nie posiadamy takiej strefy. Każdy mieszkaniec  miasta(a zwłaszcza" blokowisk") ma prawo w wolnych chwilach do odpoczynku w otoczeniu zieleni i świeżego powietrza. Powstanie tej strefy spowoduje wśród mieszkańców  wzrost dobrego samopoczucia, kondycji i zdrowia.

Uzasadnienie projektu

W chwili obecnej na jednym z większych Osiedli naszego Miasta Osiedlu Traugutta nie ma prawie wcale terenów zieleni urządzonej, parku, w których mieszkańcy naszego Osiedla i całego miasta Krosna mogliby skorzystać z odpoczynku po pracy w chwilach wolnych wypoczywając w cieniu drzew w okresach letnich a jednocześnie eliminować swoje kłopoty zdrowotne korzystając z inhalacji solankowych .Projekt odpowiada zapotrzebowaniu dzieci ,młodzieży ,osób w wieku produkcyjnym ,rencistów ,emerytów i osób niepełnosprawnych dlatego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych. Dodatkowo zostanie dodany kolejny odcinek ścieżki rowerowej co wydłuży istniejąca już sieć  tych ścieżek. Nie będzie już konieczności wyjazdów weekendowych do miejscowości uzdrowiskowych.

Wszyscy mieszkańcy miasta Krosna.

Zasady dostępności projektu

całą dobę

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ścieżka rowerowa a masy bitumicznej 500m x 2,5 m = 1250 m2 x 300 zł375 000 zł
2Chodnik z kostki brukowej 150 m x 2,5 m= 375 m2 x300 zł112 500 zł
3Dokumentacja techniczna oświetlenia 20 000 zł
4Montaż kamer monitoringu 4 szt.x 20000 zł80 000 zł
5Ustawienie latarni parkowych 20szt. x 4000 zł 80 000 zł
6Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu10 000 zł
7Wykonanie alejek nasypowych zgodnie z opracowaną koncepcą200 000 zł
8Wyczyszczenie terenu ze zbędnych drzew, krzaków i nasadzenie nowych krzewów i drzew122 500 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1oświetlenie wraz monitoringiem15 000 zł
2odśnieżanie2 000 zł
3pielęgnacja krzewów i trawników3 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Załączniki