projekt nr 12

12. remont chodnika na ulicy Batorego


Lokalizacja

zaznaczono na mapie

Opis projektu

Remont ostatniego  odcinka chodnika od strony bloków spowoduje zamknięcie remontów na całym obwodzie otaczającym skupisko bloków. Poprawa nawierzchni  wpłynie na bezpieczeństwo poruszania się spacerujących mieszkańców Osiedla.

Uzasadnienie projektu

Pozostał 100 m odcinek niewyremontowanego chodnika ,który negatywnie wpływa na wizerunek Osiedla w tym miejscu.

Mieszkańcy Osiedla .

Zasady dostępności projektu

24 godziny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1remont chodnika 100m x4 m =400 m2x260 zł104 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach