projekt nr 7

7. Krośnieńskie archiwum społeczne - historia mówiona krośnian


Lokalizacja

Warsztaty, wystawy i prelekcję odbywały by się w instytucjach kultury taki jak: BWA, Etnocentrum, RCKP, Biblioteka a niektóre z warsztatów społecznych w przestrzeni publicznej Krosna (parki, tereny zielone, przestrzenie miedzy blokami, itp) .

Opis projektu

Krośnieńskie archiwum społeczne -  to projekt mający na celu powstanie zdigitalizowanego archiwum społecznego, które stanie się początkiem dla dialogu nad stanem miasta, a także przygotowaniem do dalszej pracy na jego przyszłością. Mieszkańcy będą mogli włączyć się w trwającą przez 9 miesięcy inicjatywę, która, podzielona na trzy etapy po trzy miesiące, będzie dotyczyć:

* przeszłości - w tej części zbierane będą zdjęcia i pamiątki, które, zreprodukowane do postaci cyfrowej, stworzą zdigitalizowane bazę, dokładnie podpisaną, a następnie zarchiwizowaną. Z czasem opublikowaną w internecie, na stronie internetowej, fanpage'u i kolażu na YouTube.  Druga grupa zainteresowanych będzie mogła podzielić się wspomnieniami spisując je, nagrywając sam dźwięk lub wideo. Dwie ostatnie formy będą nagrywane półprofesjonalnym sprzętem udostępnionym przez partnerów projektu. Dla tej grupy przeznaczone będą warsztaty z historii mówionej, a także storytellingu. Istotnym elementem będzie, przy okazji spotkań teambuildingowych, zbudowanie mocnej relacji między aktywnymi uczestnikami projektu. Podczas nich uczestnicy będą mogli popracować na swoim warsztatem, relacjami sąsiedzkimi oraz scenariuszem wypowiedzi.

* teraźniejszości - zebrane materiały zostaną opublikowane w internecie - na stronie internetowej oraz social mediach. Grafik zadba o odpowiedni motyw graficzny, nadający projektowi spersonalizowany charakter. Uczestnicy z poprzedniego etapu, jak i nowi, otrzymają szkolenie z obsługi smartphonów. Następnie ruszą w trasę, w poszukiwaniu kadrów przedstawianych na zebranych, w celu udokumentowania obecnego stanu poszczególnych miejsc. Odtwarzając fotograficznie stare kadry, pozwoli ukazać, jak miasto się zmieniło, a zestawienie obu fotografii umożliwii porównanie czy zmiana idzie w odpowiednim kierunku. W tym miejscu zostanie przygotowana wystawa w instytucji partnera projektu. Całość zebranych materiałów zostanie złożona przez wynajętego fotografa w diaporamę, tworząc w ten sposób społeczną wystawę, wzbogaconą o sentymentalny krótkometrażowy film, motywujący do dalszej pracy nad osiedlem.

* przyszłości - pozyskana społeczność, wolontariusze i aktywni działacze zostaną zaproszeni do open space, które stanie się zwieńczeniem projektu. Jednak jeszcze przed samym jego rozpoczęciem efekty pracy zostaną opublikowane w formie elektronicznego dokumentu, a następnie przesłane do lokalnych władz, rady dzielnicy, instytucji partnerskich itp. Dostępny w internecie pdf, złożony w formę wydawnictwa, opisem i zdjęciami będzie stanowić ewaluację ¾ projektu. Na finiszu ludzie z różnych środowisk, planiści, architekci, działacze społeczni, mieszkańcy, seniorzy, młodzież itp. zostaną zaproszeni do otwartej rozmowy podczas której będą, rozmawiać o stanie osiedla, prezentować pomysły na jego poprawę, szukać partnerów i wskazywać tematy nad którymi należałoby się skupić. Zaproszone władze będą nie tylko odbiorcami życzeń, ale i spoiwem łączącym partycypację społeczną prowadzącą do dalszego współdecydowania.

Łącząc elementy zarówno projektu jak i zaangażowania społecznego, liczmy że projekt będzie wstępem do kolejnych działań, spoiwem budującym i pogłębiającym relacje sąsiedzkie. Grupa osób w każdym wieku otrzyma fundamenty, na których następne inicjatywy będą znacznie łatwiejsze do budowania. Archiwum społeczne w naszym wykonaniu to nie tylko przeszłość, to także stan obecny, jak i przyszłość, w którą może ingerować każdy.

Uzasadnienie projektu

Historia mówiona jest niesamowicie ciekawym zjawiskiem, a podana w marketingowej otoczce i przeniesiona w sferę cyfrową może stać się wstępem do większego projektu oraz być ciekawą alternatywą dla nudnych folderów, które wypuszczane są każdego roku. Angażując przedstawiciela każdego pokolenia chcemy zaprosić mieszkańców do wyrażania swoich poglądów na temat miasta oraz swoistej dyskusji dotyczącej przystosowania go zarówno dla seniora jak i młodych ludzi. W efekcie stworzyła by się nić porozumienia, która ułatwiłaby budowanie relacji sąsiedzkich. Znaleźć nić porozumienia na której można byłoby budować relacje sąsiedzkie.

Krośnieńskie archiwum społeczne -  to inicjatywa, realizowana przez seniorów i przedstawicieli młodego pokolenia. Właśnie to połączenie sprawia, że z takiej współpracy wynosi się jak najlepsze cechy. To nie tylko zbieranie zdjęć i wspomnień. W projekcie realizowane będą spotkania, podczas których każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoją opinie o mieście - jakie było niegdyś, jakie jest obecnie, a także jakie chciałby, aby stało się w przyszłości. Wspólnie chcielibyśmy stworzyć zdigitalizowany dostęp do materiałów, open space z przedstawicielami różnych dziedzin (architektów, społeczników, przedsiębiorców, planistów przestrzeni publicznej, itp).

Zasady dostępności projektu

Angażując przedstawiciela każdego pokolenia chcemy zaprosić mieszkańców do wyrażania swoich poglądów na temat miasta oraz swoistej dyskusji dotyczącej przystosowania go zarówno dla seniora jak i młodych ludzi. W efekcie stworzyła by się nić porozumienia, która ułatwiłaby budowanie relacji sąsiedzkich. Znaleźć nić porozumienia na której można byłoby budować relacje sąsiedzkie. Współpraca z instytucjami kultury i otwartość projektu, sprawia że każdy bez względu na wiek będzie mógł włączyć się w jego odbiór jak i realizację.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty storyteligowe 1 500 zł
2Teambuildingu1 300 zł
3Koordynacja projektu2 000 zł
4Warsztaty z obsługi smartphonów 900 zł
5Warsztaty z histori mówionej1 000 zł
6Koordynacja opern space 1 100 zł
7Skład i przygotowanie do druku1 100 zł
8Content marketing 1 200 zł
9Obsługa fotograficzna1 800 zł
10Obsługa video1 200 zł
11Nagrania dźwiękowe1 200 zł
12Catering na warsztaty 1 400 zł
13Materiały biurowe 800 zł
14Wydruk plakatów i materiałow promocyjnych1 300 zł
15Przygotowanie wystawy (druk, aranżacja, itp)1 000 zł
16Projekt strony internetowej 1 000 zł
Łącznie: 19 800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach