projekt nr 17

17. Wzrost bezpieczeństwa na Osiedlu TRAUGUTTA.


Lokalizacja

wg załączonych szkiców

Opis projektu

Osiedle Traugutta spowite jest siecią dróg gminnych i wewnętrznych osiedlowych administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, dlatego ciężko jest wypracować kompromis pomiędzy administratorami dróg w sprawie oznakowania , infrastruktury drogowej  , miejsc postojowych i parkingów. Projekt  ten stara się  poprzez opracowanie analizy BRD oraz projektu stałej organizacji ruchu , zakładającej uspokojenie ruchu na ulicach J.Lelewela, S.Batorego oraz S.Kisielewskiego w Krośnie wraz z montażem niezbędnych urządzeń BRD-wyeliminować niektóre  niebezpieczne zjawiska istniejące na naszym Osiedlu. Ponieważ gro miejsc postojowych zlokalizowanych jest przy gminnych drogach obwodowych, wyjazd pojazdami  z sąsiadujących dróg  osiedlowych jest niebezpieczny- dlatego proponujemy zainstalowanie luster na ulicy Lelewela i Batorego we wskazanych miejscach przedstawionych w załącznikach .W trosce o ruch pieszych a zwłaszcza dzieci  proponujemy zainstalowanie na ulicy Kisielewskiego (obok krzyża) wyniesionego modułowego przejścia dla pieszych na łączniku od ulicy Lelewela w kierunku szkoły Podstawowej nr 15.oraz po jednym na ulicy Batorego . Na ulicy Batorego zlikwidowanie progu zwalniającego płytowego i zainstalowanie przejścia modułowego wyniesionego na istniejącym przejściu w kierunku Sklepu Majster. Na ulicy Lelewela  zwalniający próg modułowy w okolicach przystanku autobusowego Wyniesione przejścia zastąpią progi zwalniające ,spowodują spowolnienie ruchu, łagodniejsze ich pokonywanie i wzrost bezpieczeństwa pieszych. Lustra ułatwią kierowcom pojazdów wyjazd z uliczek osiedlowych. Lokalizacja i rodzaj zaproponowanych niezbędnych urządzeń BRD może ulec zmianie po opracowaniu analizy BRD. Ostatnim elementem poprawy bezpieczeństwa jest położenie warstwy bitumicznej w zatoczce parkingowej na ulicy Żwirki i Wigury (obok)DPS nr 1.gdzie w chwili obecnej jest trudno zaparkować bezpiecznie samochodem.

Uzasadnienie projektu

Bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych należy do jednych z  priorytetowych zadań samorządu dlatego przyjrzenie się temu tematowi z punktu widzenia mieszkańca  i użytkownika  Osiedla jest cennym  i trafnym  podejściem do trudnego tematu stworzenia ładu komunikacyjnego zgodnie z opracowaną analizą BRD.

Wszyscy mieszkańcy Osiedla i miasta Krosna.

Zasady dostępności projektu

24 godziny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie analizy BRD dla Osiedla14 000 zł
2 Ewentualne-Wyniesione modułowe przejścia dla pieszych 2 szt.x33000zł, próg zwalniający1x4000 zł70 000 zł
3Ewentualne-Lustra-3 szt5 000 zł
4Położenie warstwy bitumicznej 250 m2 x60 zł15 000 zł
Łącznie: 104 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1 Ewentualna obsługa przejść wyniesionych i progu zwalniającego2 000 zł

Załączniki