projekt nr 8

8. Kwitnące Miasto


Lokalizacja

Projekt na terenie działek nr 1189, 1190, 1191, 1192, 1188, 1187/14, 1208/16, 1231/2, 1231/5 obręb Śródmieście

Opis projektu

1. Nasadzenie kwiatów cebulowych, krzewów i drzew kwitnących (owocowe, ozdobne), wysianie nasion roślin łąkowych kwitnących przez cały okres wegetacyjny.
2. Wykoszenie terenu, usunięcie kamieni i innych odpadów, zakup i nasadzenie cebul, krzewów i drzew, opalikowanie drzewek,  wyrównanie terenu, wyłożenie matą i wyściółkowanie, zakup i montaż "domków dla owadów", zakup i montaż tablicy edukacyjnej o roli roślin i owadów w ekosystemie miejskim.
3. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie terenów przyjaznych owadom zapylającym. Jednocześnie po rozwoju nasadzonych krzewów i drzew będą stanowiły barierę dla zanieczyszczeń komunikacyjnych (hałas, smog, pył, bryza solna itd.).
4. Poprawa warunków życia mieszkańców osiedla, zwiększenie populacji owadów zapylających, ustanowienie naturalnej bariery dla emisji zanieczyszczeń drogowych, zwiększenie atrakcyjności osiedla i miasta.

Uzasadnienie projektu

Poprawa warunków życia mieszkańców okolicznych budynków poprzez ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na ul. Podkarpackiej, utworzenie wyspy roślin kwitnących umożliwi rozwój populacji owadów zapylających i ich migrację na okoliczne tereny, uatrakcyjnienie pasów zieleni przydrożnej.

Mieszkańcy osiedla im. Traugutta, mieszkańcy miasta Krosna

Zasady dostępności projektu

Teren otwarty

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace przygotowawcze8 000 zł
2Nasadzenie roślin cebulowych10 000 zł
3Założenie łąki kwietnej3 500 zł
4Nasadzenie krzewów3 750 zł
5Nasadzenie drzew6 000 zł
6Agrowłóknina700 zł
7Kora3 800 zł
8Tablica1 500 zł
Łącznie: 37 250 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pielęgnacja nasadzeń, konserwacja tablic, utrzymanie czystości3 200 zł

Załączniki