Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Jak zagłosować w Budżecie Obywatelskim?

Wtorek, 13 listopada 2018

Mieszkaniec może wybrać jeden z następujących sposobów głosowania:


1) za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej budżetu

obywatelskiego (tak mogą głosować wyłącznie mieszkańcy zameldowani w mieście)


2) za pomocą papierowej karty do głosowania, którą można odebrać po okazaniu dokumentu

tożsamości w biurze obsługi Urzędu Miasta, a następnie wrzucić do urny.


3) za pomocą karty do głosowania, którą można pobrać tutaj, podpisanej podpisem elektronicznym i przekazanej w formie elektronicznej na adres: budżet-obywatelski@um.krosno.pl

Czytaj więcej »

73 projekty wpłynęły do Urzędu Miasta Krosna w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna.

Środa, 31 października 2018

Po wstępnej weryfikacji projektów do kolejnego etapu, czyli głosowania, zakwalifikowało się 49 propozycji. Ze względów formalnych odrzucono 19 projektów, a 5 zostało wycofanych przez samych autorów. Autorzy tych koncepcji, które nie spełniały wymogów formalnych, mają prawo do odwołania w ciągu 7 dni od daty opublikowania poniższej listy projektów na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.

Czytaj więcej »

Rozpoczęcie konsultacje społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Krosna

Środa, 5 września 2018

Konsultacje mają na celu dokonanie wyboru projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w 2019 r
Czytaj więcej »