Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

8. Książkomat w Krośnie

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 385 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Bezpieczne Żwirki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz infrastruktury drogowej na ulicy Żwirki i Wigury oraz Podkarpackiej

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 456 240 zł

Wybrany do głosowania

4. Edukacyjny Plac Zabaw Na Zielonym Wzgórzu

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 458 000 zł

Wybrany do głosowania

17. Zielona Brama Bieszczad - zagospodarowanie terenów zieleni przy drodze krajowej 28

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 175 000 zł

Wybrany do głosowania

13. Wierzę w jeże

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 32 000 zł

Wybrany do głosowania

12. Rynek jak dawniej - zielone strefy wypoczynku

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 223 500 zł

Wybrany do głosowania

7. Książki przez cała dobę...- zakup i instalacja książkomatu

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 190 000 zł

Wybrany do realizacji

9. Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-Turaszówka

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 452 702 zł

Wybrany do głosowania

1. "Moje Miasto - Mój Dom"

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

16. Zdrowe Zawodzie

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 10 250 zł

Wybrany do głosowania

11. Park doświadczeń w Ogródku Jordanowskim

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 176 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Budowa i remont alejek cmentarnych - cmentarz komunalny w Krośnie, ul. Wyszyńskiego

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 175 625 zł

Wybrany do głosowania

15. Zakup elektrycznych łóżek ortopedycznych dla wypożyczalni miejskiej

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 60 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Fragmenty z życia w Polance

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

14. Zainwestuj w bezpieczeństwo mieszkańców Krosna

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 458 000 zł

Wybrany do głosowania

6. Koncert muzyki katolickiej z okazji 365 rocznicy obrony m. Krosna przez MB Murkową oraz 680 rocznicy lokacji m. Krosna

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

10. Muzyczne Klimaty Krosno4You - całoroczny fortepian Cadenza

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 165 000 zł

Wybrany do głosowania

5. Doświetlenie ulicy Drzymały

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 38 000 zł

Wybrany do głosowania

17. Rewitalizacja skweru przy Ulicy Szklarskiej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

16. Remont ulicy Elizy Orzeszkowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 186 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Budowa 6-iu przystanków MKS na ulicach gen.J.Hallera i Wieniawskiego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 115 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 160 000 zł

Wybrany do głosowania

18. Rodzinna Altana

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 51 500 zł

Wybrany do głosowania

8. Kwitnąca Guzikówka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 102 730 zł

Wybrany do głosowania

21. Śródmieście usłane różami

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 55 000 zł

Wybrany do głosowania

25. Zapylacze w mieście - zagospodarowanie skweru dra Zygmunta Rogali Lewickiego przy ul. Grodzkiej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 59 500 zł

Wybrany do głosowania

12. Park doświadczeń na terenie Przedszkola nr 8

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 96 684,92 zł

Wybrany do głosowania

20. STOP SMOG - Zielone pochłaniacze smogu na osiedlu Traugutta

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 16 560 zł

Wybrany do głosowania

19. STOP SMOG - Zielone pochłaniacze smogu na osiedlu Południe

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 5 520 zł

Wybrany do głosowania

24. Zainstalowanie lampy ulicznej. Boczna ulica Lewakowskiego obok Liceum Plastycznego

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 30 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 62 000 zł

Wybrany do realizacji

23. Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 210 000 zł

Wybrany do realizacji

1. Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 51 500 zł

Wybrany do realizacji

6. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 146 000 zł

Wybrany do realizacji

22. Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 98 103 zł

Wybrany do realizacji

13. Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 94 000 zł

Wybrany do realizacji

15. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 211 000 zł

Wybrany do realizacji

10. Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 40 492 zł

Wybrany do realizacji

11. Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 136 509 zł

Wybrany do realizacji

14. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 194 500 zł

Wybrany do realizacji

4. Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul Fredry

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do głosowania

9. Miasteczko ruchu drogowego w dzielnicy Polanka

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 196 000 zł

Odrzucony

10. PLAC ZABAW NA WOJCIECHU

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 156 750 zł

Odrzucony

14. Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy od ul. Długiej do ul. Kochanowskiego

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 743 750 zł

Odrzucony

44. Źródełka wody pitnej przeciwko upałom

Charakter: Ogólnomiejski

Planowany koszt: 76 000 zł

Odrzucony

3. Wiata rowerowa dla Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Krośnie

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 58 350 zł

Odrzucony

13. Zróbmy Park !

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 64 500 zł

Odrzucony

45. Przebudowa ulicy J. Krukierka - etap 1

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 106 000 zł

Projekt zakłada przebudowę ulicy J. Krukierka dwuetapowo. Etap 1 - nakładka asfaltowa. Etap - 2 - budowa chodnika. Zły stan nawierzchni, brak chodnika stwarzają zagrożeni... Czytaj więcej...

Projekt zakłada przebudowę ulicy J. Krukierka dwuetapowo. Etap 1 - nakładka asfaltowa. Etap - 2 - budowa chodnika. Zły stan nawierzchni, brak chodnika stwarzają zagrożenie w ruchu pieszym i kołowym.

Odrzucony

47. Budowa części chodnika ul. Pużaka. Pawilony handlowe S8 - ogrodniczy

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 6 000 zł

Odrzucony

48. Dokończenie budowy chodnika - skrzyżowanie ul. Kletówka - ul. Podkarpacka - około 80 m.

Charakter: Dzielnicowy/Osiedlowy

Planowany koszt: 40 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt