projekt nr 29

29. Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół poprzez zakup środków ochrony indywidualnej i łączności.


Lokalizacja

Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół

Opis projektu

Zakup środków indywidualnej ochrony strażaka (ubranie specjalne 3 częściowe typu "Nomex" - 5 kpl, zakup radiotelefonu przenośnego Hytera - 1 szt.
Zakupione w ramach projektu środki ochrony indywidualnej strażaka (ubrania specjalne 3 częściowe typu Nomex) zwiększą bezpieczeństwo strażaka - ratownika podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy podejmują działania w różnych warunkach, czasami nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia dlatego bardzo ważnym aspektem jest aby byli wyposażeni w jak najlepsze środki ochrony indywidualnej. Natomiast środek łączności bezprzewodowej w postaci radiotelefonu przenośnego przyczyni się do sprawniejszego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Pragnę nadmienić, iż nasza Jednostka jest najstarszą na terenie miasta Krosna - niesie pomoc społeczeństwu od 135 lat, uczestniczymy w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej dzielnicy, miasta Krosna a także powiatu.

Uzasadnienie projektu

Zakupione w ramach projektu środki ochrony indywidualnej oraz środek łączności bezprzewodowej byłby znacznym doposażeniem naszej jednostki, co zwiększyłoby bezpieczeństwo strażaków, mieszkańców naszej dzielnicy jak i miasta Krosna.

Odbiorcami projektu będą członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Suchodół oraz mieszkańcy dzielnicy Suchodół oraz miasta Krosna.

Zasady dostępności projektu

Zakupiony sprzęt będzie znajdował się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Suchodół, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 10.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ubranie specjalne typu Nomex - 5 kompletów (3700 zł za komplet)18 500 zł
2Radiotelefon przenośny Hytera - 1 szt. (1500 zł za sztukę).1 500 zł
Łącznie: 20 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach