projekt nr 28

28. Montaż 2 lamp oświetleniowych boiska boiska osiedlowego przy ul. Piastowska 58 w Krośnie.


Lokalizacja

Krosno ul. Piastowska 58 przy boisku osiedlowym do gry w piłkę nożną obok budynku MOPR.

Opis projektu

Boisko osiedlowe wymaga oświetlenia 2 lampami, które można zainstalować na działce gminnej przez którą biegnie kabel podziemny elektryczny. Oświetlenie boiska posłuży do celów bezpieczeństwa młodzieży, oprawiającej grę w piłkę nożną.

Uzasadnienie projektu

Młodzież grająca w piłkę nożną na osiedlowym boisku sportowym uprawia ten sport do późnych godzin wieczornych i oświetlenie 2 lampami jest uzasadnione tym faktem.

Młodzież z osiedla i inni mieszkańcy, którzy także korzystają z boiska osiedlowego podczas gry w piłkę nożną.

Zasady dostępności projektu

Dla wszystkich mieszkańców osiedla - dla młodzieży, dorosłych i seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż 2 lamp oświetleniowych6 000 zł
2Podłączenie kabla ziemnego do lamp2 000 zł
3Robocizna wykonania, montaż i inne prace 2 000 zł
4Inwentaryzacja geodezyjna 1 000 zł
5Projekt2 000 zł
Łącznie: 13 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opłata za energie200 zł